"Många tycker det är bra att industrin återigen är på dagordningen"

Nyligen besökte näringsdepartementet och statssekreterare Eva Lindström Skaraborg. Här återger hon några av sina intryck från dagen och berättar mer om industrins kommande utmaningar.

Hej Eva Lindström vad var ditt syfte med resan?

 - Jag är här för att lyssna men jag är också här för att berätta om regeringens nyindustrialiseringsstrategi: Smart industri som näringsminister Mikael Damberg presenterade i slutet på januari. Den fokuserar på digitalisering, kompetensförsörjning, hållbar produktion och det som vi kallar testbädd Sverige som är den industrinära forskningen. För att ta fram en konkret handlingsplan vill vi gärna ha inspel och fylla den med ett bra innehåll.

Du pratar om en konkret handlingsplan för strategin Smart Industri, vad händer där?

 - Ja, vi har inte suttit och väntat, vi började med ett par rejäla satsningar i utbildningsproppen med totalt 80 000 nya platser på YH, Yrkesvux och Komvux. Sedan handlar det mycket om digitalisering, hur vi kan stödja små och medelstora företag i strukturomvandlingen. Vi kommer också att behöva se över regelverk när det handlar om hållbar produktion, en produktion som ju faktiskt är en svensk paradgren.  

Du nämnde Yrkesvux, YH och Komvux men hur ser det ut för industriprogrammen på gymnasiet?

 - Vi har gett mer pengar till utbildningar och i den här regionen har vi ökat antal utbildningar med 30 procent, 17 av dem är inriktade mot industrin. Det är på rull men vi måste även prata om vilka fantastiska jobb som finns inom industrin, många har nog en förlegad bild av att det är bullrigt och smutsigt. Industrin är ju med och löser samhällsutmaningarna, det har den varit på 1900-talet och det kommer den vara på 2000-talet. Jag tror att det är det ungdomarna attraheras av eftersom de vill göra nytta och skillnad.

Vad upplever du är största utmaningen bland företagen rent generellt?

 - Kompetensförsörjning, i alla fall långsiktigt, är den stora utmaningen. Vi måste gemensamt se till att stärka industrins attraktionskraft så att ungdomar förstår hur många spännande jobb det finns där.

Kompetensförsörjning är en jättefråga, gör ni något annat där än att gå in och stärka utbildningsväsendet med fler platser?

 - Det handlar inte bara om utbildning utan också kompetensutveckling med ett dagligt och livslångt lärande. Forskning visar att kunskapen om digitaliseringens utmaningar och möjligheter är ganska begränsad på många håll - inte minst i styrelser och ledningen. Där behöver vi kraftsamla kring de myndigheter vi har. Vinnova har gjort en genomlysning av digitaliseringen och det är också ett resultat vi ska sprida.

Produktionen tillbaka till Sverige har du några kommentarer kring det?

 - I takt med att lönekostnaderna ökar i de tidigare tillväxtländerna, och i takt med att vi kommer allt längre med automatisering och robotisering kan vi också ha produktion i Sverige. Den konkurrensnackdel som alla våra relativt höga löner har inneburit har minskat i betydelse. Därför kommer vi inte att se den stora jobbtillväxten inom tillverkning utan i den industrinära tjänstesektorn, i produktionen och efter produktionen. Det är där jobben kommer växa och det är spännande, löftesrikt och hoppfullt.

Berätta om din dag i Skaraborg?

 - Vi var bland annat på en plastindustri i Götene som hette Nolato, som gör formsprutade plastprodukter. Det var särskilt intressant att höra hur de jobbar kring automatisering, robotisering och hur det i sin tur innebär att man kan ha kvar produktion i Sverige. 
 - Det är spännande att befinna på andra sidan skrivbordet och komma ut i verkligheten. Vi besökte även Gothia Science Park i Skövde, som jobbar med inkubatorer men också med hur man kopplar ihop ny industri, spelindustri och traditionell industri - där mycket också är kopplat till Volvo. Det var både kul och hoppingivande. Ett återkommande tema under dagen var att många tycker det är bra att industrin återigen är på dagordningen och att regeringen är med och synliggör hur viktig den är.