Fordonsindustrin kan sätta Sveriges hjul i rullning

Ett effektivt sätt att återstarta Sverige är att satsa på industrin, skriver vår vd Johan Trouvé i en GT-debatt.

Nedstängningen av Europa och stora delar av världen har kastat grus i det samhällsekonomiska maskineriet. Och biverkningen av att stoppa smittspridningen är att konjunkturen rasar och arbetslösheten rusar. För att minimera risken för en långvarig  recession  behöver regeringen hantera följderna omgående. De behöver även överväga om någon bransch kan agera draglok  när ekonomin startar upp igen.

Ett av de mer effektiva sätten att komma i gång är att satsa på en av Sveriges viktigaste näringar:  Industrin. Här föreslår vi på  Västsvenska handelskammaren  att regeringen särskilt riktar in sig på fordonsindustrin.

 fordonsindustrin genererar Fler JOBB

Det främsta skälet är att fordonsindustrins multiplikator ligger runt 2,5. Det innebär att ett jobb i fordonsindustrin även genererar ytterligare 1,5 jobb i ekonomin som helhet, det enligt Unionens konjunkturrapport i november 2018 som hade ett fordonsindustrifokus. Det är en högre multiplikator än genomsnittet för industrin.

Fordonsindustrin är en angelägenhet för hela landet

Ett annan anledning är att fordonsindustrin är en angelägenhet för hela landet. Att Volvobolagen i Göteborg och Scania i Södertälje bidrar stort till jobb och tjänstesektorn runt de två största städerna är bekant för de flesta. Men många missar industrins betydelse för resten av landet. Det sker till exempel vintertestning i Arjeplog och produktion i Umeå. Vi hittar tillverkning och underleverantörer från Luleå i norr till Olofström och Braås, Kronoberg i söder. Med andra ord: går det bra för fordonsindustrin går det bra för Sverige.

Sysselsätter 160 000

Ytterligare ett tredje skäl är att många orter är helt beroende av fordonsindustrin. I Göteborg vet vi betydelsen av Sveriges två största företag,  AB Volvo och Volvo Cars.  I Olofström är  mer än varannan yrkesverksam person i näringslivet anställd i branschen (54,4 procent).  Andra kommuner  med ett stort antal anställda  inom fordonsindustrin är Södertälje (32,1 procent), Färgelanda (31,6 procent) och Skövde (22,5 procent).

Den svenska fordonsindustrin sysselsätter i dag runt 160 000 människor om man räknar tillverkare och underleverantörer. I fordonssfären sker i dag allt från tillverkning av plastdetaljer till utveckling av ”machinelearning” för att hantera de stora mängder data som självkörande fordon genererar. Bredden av den utveckling som sker inom industrin ger ett stort mervärde. Tekniken som utvecklas inom den svenska fordonsindustrin skapar även efterfrågan och  har positiv konsekvens på andra områden så som telekommunikation, datahantering och produktionsteknik, med mera.  

Varje enskild satsning skapar också efterfrågan på andra tjänster

Varje enskild satsning  skapar också efterfrågan på tjänster, service och produkter från en mängd olika branscher och företag.  Hotell- och besöksnäringen i Norrlands inland tar till exempel emot biltillverkare och dess personal från hela världen. Det är ett bra exempel på hur fordonsindustrin lever i symbios med andra näringar.

Nu är det hög tid att satsa på en stark fordonsindustri med ett tydligt fokus på grön omställning, teknikutveckling och socialt ansvar. Det kan ge  Sverige en god start efter konjunkturfallet  i  pandemins efterskalv.

Satsa på forskning och en grön omställning

Vi på Västsvenska Handelskammaren vill därför i närtid se en bättre samordning inom EU för uppstart och stöd; Frankrike har redan sjösatt ett eget program. Men också en skrotningspremie för miljödåliga fordon, både person- och lastbilar, samt en satsning på laddstationer för en grön omställning. För effekt på längre sikt vill vi även se en ökad satsning på fordonsforskningen via Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samt verksamheten vid Swedish Electric Transport  Laboratory (SEEL).

En satsning på fordonssektorn skulle  ge Sveriges ekonomi en stark industriell tillväxtmotor som tillsammans med tjänste- och servicesektorn kan lyfta  sysselsättning och tillväxt i  hela landet.  

Johan Trouvé, Vd Västsvenska handelskammaren

Debattartikeln publicerades i GT den 1 juni 2020. Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Fotograf: Jonas Bilberg

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM