Så har våra värderingar påverkats av pandemin

Det känns som att vi bor på jobbet, att arbetsplatsen är mer entreprenöriell och att gemenskap och ekonomisk stabilitet är viktigare än någonsin. I en färsk studie visas hur svenskarnas värderingar har påverkats av pandemin.

Varje år sedan 2009 har den så kallade Sverigestudien* genomförts – en mätning av svenskarnas värderingar både när det gäller oss själva, vår arbetsplats och vårt land.

– Vi är övertygade om att värderingar är ett uttryck för våra behov och drivkrafter, och ska man som ledare kunna förstå och påverka människors beteende, och i förlängningen kulturen på till exempel en arbetsplats, måste man först ta reda på vad som är viktigt där, säger Sandra Zätterström, managementkonsult och en av de ansvariga för studien.

Läs mer: HR-chefen: 4 tips att lyckas som ny chef

Årets studie genomfördes första veckan i februari, precis innan corona-viruset slog till, och teamet bakom studien insåg efter hand att de därmed hade ett perfekt tillfälle att studera om och i så fall hur värderingar förändras under en pandemi. Därför gjorde man i början av september en extrainsatt Sverigestudie för att se hur svenskarnas värderingar har förändrats av ett halvårs pandemi. Och den mätningen visar flera intressanta resultat.

– Först och främst kan vi se att våra personliga värderingar inte har förändrats i stort utan att vi står stadigt i vad som är viktigt för oss både idag och framåt, något vi hade förväntat oss eftersom värderingar är något som går på djupet.  Däremot kan vi se att familj och medkänsla har blivit ännu viktigare för oss, och en förflyttning från individorienterade mot mer relationsorienterade värderingar.

Obalans mellan arbete och fritid

Men det är inte bara i det personliga rummet som pandemin har påverkat oss, även i vår syn på arbetsplatsen finns en del skillnader som det är viktigt att vara uppmärksam på som ledare.

– I flera år har vi sett ett starkt önskemål efter balans mellan hem och arbete, men nu är det betydligt färre som upplever att de har den balansen jämfört med i februari. Vi tolkar det som att många har svårt att hitta den mentala gränsen mellan arbete och fritid när man måste jobba hemma, de uttrycker det som att det är svårt att vara ledig när man till och med sover på jobbet.

Önskan om en samlande kraft som visar var vi är på väg, är något man som ledare måste kunna svara på

Vad innebär då det här för dig som ledare? Enligt Sandra Zätterström är en av de viktigaste insikterna att man måste vara medveten om att upplevelsen av pandemin skiljer sig mellan olika personer beroende på vad man har för förutsättningar.

– Som ledare måste du verkligen lyssna in hur de enskilda medarbetarna ser på läget.

Dessutom visar mätningen att önskemålet om en arbetsplats som leds av en gemensam vision har ökat under pandemin och nu finns med på tio-i-topp-listan.

– Vi ser att pandemin har ökat önskan om att arbeta tillsammans, att upplevelsen är att vi måste kroka arm och göra saker ihop. Den här önskan om en samlande kraft som visar var vi är på väg, det är något man som ledare måste kunna svara på.

Urval av insikter från den extra Sverigestudien

Förändringar på personlig nivå:

  • ”Familj” har alltid legat i topp men stärks ännu mer under pandemin.
  • Generellt ses en förflyttning från fokus på individen till fokus på relationen.
  • ”Positiv attityd” får en återhämtning

Förändringar på nationell nivå:

  • Ordet ”Arbetslöshet” kommer in på topp tio-listan över hur vi ser på nationen för första gången på flera år.
  • ”Hållbarhet” står fortsatt stark som värdering, trots pandemin, men begreppet verkar ha breddats.
  • Färre väljer att beskriva nationen med negativa begrepp som ”Konflikt/aggression” och ”hat”, samtidigt som fler poängterar att här finns goda utbildningsmöjligheter.

Förändringar på arbetsplatsen:

  • Begreppen ”lagarbete” och ”samarbete” ökar som beskrivning av den nuvarande arbetsplatsen.
  • Inom offentlig sektor är det fler som önskar att arbetsplatsen ska ha ”anpassningsbarhet”.
  • Inom privat sektor är det fler som beskriver sin nuvarande arbetsplats med ordet ”entreprenörskap” än i februari.

Text: Karin Aase
* Vergenta, SKR och Gullers Grupp är de som tillsammans står bakom studien.

VI HÅLLER DIG UPPDATERAD

Vill du och ditt företag också hålla er à jour med senaste nytt? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få västsvenska nyheter, inspirerande läsning, inbjudningar och del av våra erbjudanden – direkt i din inbox.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev