Så fick Newbody familjeföretaget att växa

När familjeföretaget expanderar är det lätt att drabbas av växtvärk. Det vet far och dotter, Dahn och Emelie Renholm, som båda haft vd-rollen i Newbody. Och under åren har det krävts både mod och insikt för att ta företaget vidare.

– Vi har lärt oss att det finns tre viktiga steg som måste till för att vi ska kunna växa som företag. Det är tydlighet, delaktighet och att våga ta hjälp när det behövs, säger Emelie Renholm.

Idag är hon styrelseledamot och ordförande i moderbolaget, samt stöttar upp verksamheten på konsultbasis. Ägaren Dahn Renholm som var vd under de första 17 åren är fortfarande aktiv i Newbody men har klivit ett steg tillbaka. Att lämna över rodret till en extern vd blev vid några tillfällen ett nödvändigt steg för att ta företaget vidare.

Läs mer: Sableline såg nya affärsmöjligheter i krisen
Första gången det blev aktuellt hade Dahn drivit verksamheten själv parallellt med annat arbete. Det var under de tidiga åren och att både vara ägare och vd tog på krafterna.

– Jag jobbade för mycket, hade hand om allt och blev en flaskhals i verksamheten. Dels mådde jag inte bra, dels var det inte produktivt. Jag bestämde mig för att göra bolaget säljbart, och för att göra det kunde det inte vara beroende av någon. Sista steget i det var att lämna över vd-skapet, berättar han.

– Fördelen med att arbeta med sin familj är att när man är oense så beror de inte på att vi har olika värderingar, vi resonerar ganska lika i det vi värdesätter, säger Emelie Renholm som bland annat arbetar tillsammans med sin pappa Dahn i familjeföretaget.

Sätt värderingar på pränt

Överlämnandet gick smidigt. Den nya vd:n arbetade redan inom företaget och tillträdde som vice vd för att fyra år senare helt ta över. Under många år fortsatte de att arbeta sida vid sida, samtidigt som produktionen flyttades över från Portugal till Kina och gav en mer prisvärd produkt.

– Han bestämde, men lyssnade samtidigt på mig. Jag var ofta den som drev på, men ibland stoppade han mig och sa att nej, nu får vi ta en sak i sänder. 2008 ökade vi omsättningen med 48 procent och blev årets tillväxtföretag i Göteborg.

Den långa inskolningen till vd-rollen menar Dahn och Emelie Renholm hade betydelse för att övergången blev så lyckad.

– Finns inte den möjligheten så krävs ett ägardirektiv som sätter bolagets värderingar på pränt. Ska den du tar in kunna göra ett bra jobb så måste struktur, processer och vad du vill med bolaget vara tydligt, säger Emelie Renholm.

Ny struktur och riktning

Hon talar av egen erfarenhet. Vid en senare rekrytering av extern vd gjordes ingen tydlig överlämning, vilket fick allvarsamma följder för verksamheten.

– Jag kom tillbaka från föräldraledigheten och upptäckte att vi var två månader från konkurs. Det blev konsekvensen av att vi missat i överlämningen och dessutom inte själva varit närvarande. För att rädda bolaget krävdes stora förändringar och hårt arbete av alla anställda.

– Jag kom tillbaka från föräldraledigheten och upptäckte att
vi var två månader från konkurs

Bland annat insåg Emelie och Dahn Renholm att bolaget kommit till en punkt där de behövde gå från att vara mycket hjärta och fötter till att bygga ett strukturkapital.

– Vi behövde mer fokus på det och vad vi gör med pengarna, än på att sälja. Vi satte upp en tydlig riktning för Newbody och tog in specialister på områden där vi inte själva hade kunskapen. Det är en stor anledning till att vi lyckades vända trenden och få ordning och reda på processen.

Dan & Emelies 3 bästa tips till som vill skala upp

  1. TYDLIGHET: Skriv ett tydligt ägardirektiv och vd-uppdrag. Om du internrekryterar vd:n är det lätt att hoppa över de här stegen. Men tydlighet är grunden i allt ledarskap. I vd-uppdraget bör du göra det tydligt vad du förväntar dig.
  2. DELAKTIGHET: Skapa en stark och gemensam vision. Du behöver sätta visionen dit ni ska, men behöver dina medarbetares hjälp för att ni ska ta er dit. Var tydlig i kommunikationen, lyssna in, delegera och följ upp, men var inte för styrande för då tar du bort dina medarbetares engagemang.
  3. VÅGA TA HJÄLP: Släpp prestigen och inse att det finns de som gör det bättre. Det kan handla om att ta in en ny vd eller någon annan som sätter strukturen när bolaget växer. Vi har tagit in extern vd, men också externa styrelseledamöter – vilket varit en framgångsfaktor för oss.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Västsvenska Handelskammaren arbetar med politisk påverkan inom en rad olika områden framtagna utifrån det västsvenska näringslivets utmaningar, och med regional tillväxt som mål. Idag är vi närmare 3 000 medlemmar, men för att kunna göra ännu större skillnad, behöver vi bli fler.

BLI MEDLEM IDAG