Mänsklighet är vår styrka

Dagens chefer och ledare står inför helt nya utmaningar. Hur leder man en verksamhet där innovation och förändring är en del av vardagen? Anna Ternstrand delar med sig av sina tankar efter årets Handelskammarvecka.

Ledarskap har gått som en röd tråd genom årets Handelskammarvecka som lockade tusentals medlemmar till Park 49. Det är tydligt att ett klokt och bra ledarskap är en nyckel till framgång. Vi vet också från vår undersökning Ledarkollen att viktiga parametrar i ledarskapet är en stark företagskultur, ett coachande chefskap och ett ökat medarbetaransvar.

AI och robotar är ett allt mer vanligt inslag i våra organisationer. Botarna programmeras till att bli specialister. Det innebär att vi kan fokusera på att vara människor vid sidan om linjära arbetsuppgifter. I framtiden kommer det att behövas mer generalister med multidisciplinär kompetens som fokuserar på problemlösning över olika typer av specialistområden.

En ledare måste vara närvarande, och viktiga ledaregenskaper är osjälviskhet och empati.

Som ledare kommer en av dina främsta utmaningar vara att leda genom förändring. När akademin har svårt att hålla jämna steg med vår snabbföränderliga värld, ställs högre krav på företagen att själva ta ansvar för att utbilda och kompetensutveckla sin personal.

Behovet av att stanna upp och fokusera är också stort. En ledare måste vara närvarande, och viktiga ledaregenskaper är osjälviskhet och empati. De är dessa mänskliga talanger som vi behöver utveckla när ny revolutionerande teknik tar allt större plats.

VILL DU STÄRKA DITT LEDARSKAP?

På Handelskammaren är vi övertygade om att starka ledare ger starka företag, vilket i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverksmöten där du kan byta erfarenheter med andra, utbildningar som utvecklar ditt ledarskap, samt håller dig uppdaterad om vad som händer i Västsverige.

Tjänster för dig i ledande position