Så kommer du igång med AI

AI diskuteras just nu flitigt på ledningsgruppsnivå. Hur används tekniken bäst för att generera affärsnytta? Och hur kommer man igång med AI i sin egen verksamhet? Vi pratade med Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization.

– För företag handlar AI om att hitta nya sätt att driva sin verksamhet mer effektivt både internt som externt. Det kan till exempel vara ett jättebra stödmedel inför att man ska fatta beslut, eller för att minska standardiserat arbete. Men är också användbart för att analysera kundbehov och utveckla nya tjänster och produkter, säger Robin Teigland.

Robin Teigland har forskat inom digitalisering i många år. Sedan i höstas arbetar hon vid Chalmers universitet där hon undersöker hur styrelser använder AI för innovations- och hållbarhetsarbete.

Utvecklingen av Artificiell Intelligens har gått fort under de senaste åren och är redan idag en naturlig del av vår vardag. Företag som Google och Amazon var snabba med att anamma tekniken, men AI används lika ofta inom exempelvis transport-, medicin-, eller finansbranschen.

– Gemensamt för dem är att de har tillgång till stora mängder data. Och det är också här den stora utmaningen finns. 90 procent av arbetet med AI handlar om att få fram data på rätt sätt och i rätt format, annars generar det fel svar.

Öka kunskapen i bolaget

Robin Teigland tror att AI snabbt kommer att få ett allt större inflytande i samhället. En syn hon delar med många ledare.

– I en ny global studie från PwC svarade 63 procent av tillfrågade vd:s att de trodde att AI skulle ha ett större inflytande på världen än vad internet haft. Det intressanta är att endast sex procent uppgav att de startat initiativ inom AI i någon större omfattning, säger hon.

Läs mer: Digitaliseringens nya jobb

Hur kommer man då igång? Det kan tyckas självklart, men det första handlar faktiskt om att ta ställning till om AI verkligen är något för den egna verksamheten. Här har styrelsen en viktig roll, menar Robin Teigland.

– Det här är en utmaning då ledningen och styrelsen ofta har olika syn på saken. Ofta är styrelsen inte lika insatt i vad AI är och vilka möjligheter som finns. Så steg ett är att se till att både ledning och styrelsen är insatta i ämnet. Forskning visar att de företag som lyckas bäst med digital transformation är de där styrelsen tagit initiativet. Det här innebär ofta ett helt nytt sätt att tänka på sitt företag och hur man skapar ett värde för sina kunder.

Identifiera möjliga användningsområden

Nästa steg handlar om att identifiera hur AI skulle kunna generera affärsnytta för den egna verksamheten. Ett sätt kan vara att börja med att titta på sina kunder och hur de använder ens produkter eller tjänster.

De företag som lyckas bäst med digital transformation är de där styrelsen tagit initiativet.

– Vilka utmaningar har mina kunder? Och hur kan vi göra dem ännu nöjdare med det som vi erbjuder? Som exempel vet jag ett företag som lyckades öka sin kundnöjdhet med 30 procent genom att låta AI analysera deras samtal när de kontaktade kundsupport. Beroende på hur kunden beskrev sitt problem kunde hen kopplas vidare till den person som visat sig vara duktig på att lösa just den typen av problem.

Ett annat sätt att börja kan vara att titta på vilken data man redan har kring kunderna eller processerna i sitt företag och fundera kring hur den skulle kunna användas för att göra dem mer effektiva.

– Men överkomplicera inte. Ni har ett problem och kanske kan AI vara lösningen, men det är också möjligt att det kan lösas på ett annat sätt, avslutar Robin Teigland.

kom tre steg närmare ai
  1. Öka din och styrelsens kompetens. Utbildning är A och O för att förstå hur AI kommer att påverka er bransch. Gå en gemensam online kurs i ämnet, eller ta in en erfaren expert på området i styrelsen. Det finns också många böcker i ämnet, ett tips är att läsa Pedro Domingos Master Algorithm.
  2. Identifiera användningsområden. Titta på vilken data ni har tillgång till i ert företag och hur den skulle kunna användas för att göra verksamhetens processer mer effektiva. Eller utgå från era kunder och fundera kring vilka behov de har och hur ni kan tillmötesgå dem.
  3. Starta ett pilotprojekt och börja testa. Om ni inte har expertkunskap i företaget kan ni anlita en data scientist eller varför inte börja ett samarbete med studenter inom området. Starta ett litet pilotprojekt och börja testa, det är det bästa sättet att lära sig och samtidigt kan du få konkreta business case att utgå från.