Vad är AI Act?

Vad innebär EU:s kommande lagstiftning kring AI? Och hur kommer det att påverka ditt företag? Få koll på AI Act med Nathalie Grogan, affärsjurist på Fondia Legal Services. 

AI Act är en ny lagstiftning som tas fram inom EU och syftar till att reglera risker kopplade till AI-system. Förordningen kommer gälla för AI-system som utvecklas, används eller erbjuds inom EU. 

– AI Act tas fram för att värna människors trygghet när det kommer till AI-system. Man vill reglera hanteringen av AI inom EU så att vi får säkra, transparenta system som värnar mänskliga rättigheter och menar även att de bör kontrolleras av människor, säger Nathalie Grogan.  

– Kritiker till AI Act menar att en överreglering riskerar att hämma innovationstillväxten för AI, men med en reglering kan man göra rätt från början och undvika system som kan vara farliga eller diskriminerande. Förordningen tar dessutom hänsyn till innovationsaspekten i form av så kallade regulatoriska sandlådor, säger Nathalie Grogan.

EU-kommissionen presenterade ett första förslag till AI Act 2021. För tillfället pågår förhandlingar om den slutgiltiga utformningen av lagen. Målet är att förordningen ska vara klar till årsskiftet.  

– När förordningen är klar följer två års implementationstid, men röster har höjts för att det ska snabbas på. Ett tips till företag är att redan nu börja tänka på vad ni bör göra med de regler och skyldigheter som förslaget har idag så att det inte blir så lång uppstartssträcka, säger Nathalie Grogan. 

Nyhet: Digitalisera ditt företag med DigiSHIFT

Riskbedömning och åtgärder 

Inom AI Act kategoriseras AI-system utifrån hur hög risk de anses utgöra för användaren. Från begränsad risk till hög, samt förbjuden risk. Till system med hög risk räknas exempelvis sådana inom utbildning, brottsbekämpning och infrastruktur. 

–  Det är en förordning som kommer att beröra många företag, allt från skapare av AI system till de som köper in, använder eller distribuerar dem. Alla verksamheter som kommer i kontakt med systemen får mer eller mindre skyldigheter. Exempelvis kan det komma att ställas krav på säkerhet, insyn, datakvalitet och riskhantering.

Att bryta mot AI Act kan ge sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner Euro eller 7 procent av verksamhetens globala omsättning.  

– Utöver det finansiella, så kan det också ge ett skadat förtroende för varumärket. Men samtidigt, AI är här och erbjuder fantastiska möjligheter, så man ska inte låta riskerna hålla en tillbaka utan fortsätt med det ni gör, men gör det med rätt medel, avslutar Nathalie Grogan. 

3 tips: Kom igång med AI Act


Nathalie Grogan delar tre korta tips på hur företag som använder eller utvecklar AI-system kan börja förbereda er för AI Act. 

  1. Inventera. Se över vilka AI-system ni använder/utvecklar. Kartlägg dem, deras funktion och de eventuella personuppgiftsbehandlingar som sker. Se över vilka krav som ställs på dem i AI Act och under GDPR.
  2. Se över risker. Se över vilka risker som finns med systemet och riskbedöm. Dokumentera hur ni arbetar med regler och efterlevnad. Genomför de åtgärder som är möjliga att åtgärda direkt och sätt en tidsplan för övriga åtgärder.
  3. Följ upp. Skapa rutiner för att följa upp de bedömningar och åtgärder som gjorts. Uppdatera åtgärdsplan i takt med att arbete utförs. Följ rättsutvecklingen.

VILL DU VETA MER OM AI & JURIDIK? 

Tillsammans med kollegorna Amir Hajdarevic och Karin Broman, även de affärsjurister från Fondia Legal Services, är Nathalie Grogan gästtalare i handelskammarens medlemsseminarium AI och framtidens rättssystem. Där får du mer information om den kommande regleringen av AI och kan ställa dina frågor direkt till juristerna. Seminariet ges på följande orter:  

Varberg 26 oktober

Skövde 23 november 

Trollhättan 6 december