Åsa Tegelberg

Åsa Tegelberg är produktansvarig för vårt senior management-nätverk med internationell koppling. 

Detta nätverket är för dig som arbetar inom regionens storbolag och har budgetfrågor, strategisk affärsutveckling och globala utmaningar på ditt bord.

Kontakta Åsa för att diskutera ledarskap och erfarenhetsutbyte genom nätverk.

meddelande till Åsa