Åsa Tegelberg

Åsa Tegelberg är projektledare för EU-projektet Exportcenter Väst som syftar till att stödja SME-företags exportsatsningar. 

Hon har många års erfarenhet av att jobba med våra chefsnätverk, utbildningar och har även varit projektledare i våra kommunprojekt om företagsklimat.

Kontakta Åsa om du har frågor kring hur ditt företag kan få stöd i sin exportsatsning.

meddelande till Åsa