Marina Gireva

På Handelskammaren har Marina rollen som internationell affärsutvecklare. Det är henne ni vänder er till om ni behöver hjälp med utveckling av nya exportmarknader, internationella kontakter och affärspartners utomlands. I samarbete med andra aktörer leder hon även samverkansprojekt riktade mot svenska företags internationalisering. I dagsläget driver hon Exportprogrammet i Halland.