Här äger Tulldagen rum,
World of Volvo, Lyckholms Torg 1, Göteborg

240 av 400 platser kvar

Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Tulldagen 2024

Tulldagen är årets höjdpunkt och mötesplats för dig som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor. Kom och träffa andra företag, utställare, organisationer och myndigheter och ta del av de senaste nyheterna på området.

Förra året deltog drygt 600 personer för att inspireras, uppdatera sina kunskaper och skapa nya kontakter.

Årets program erbjuder som alltid en stor variation av ämnen. Oavsett om du är ny i din roll eller har mångårig erfarenhet, kommer du garanterat att hitta sessioner som passar dina behov och intressen. Här är några höjdpunkter ur programmet:

 • Dags att söka CBAM-tillstånd
 • Exportkontroll - så förändras lagstiftningen
 • Avskogningsförordningen
 • BTOM- Storbritanniens nya importkontroller

Se årets program längre ner på sidan.

Observera att några av seminariepassen har begränsat antal deltagare så anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

PRIS

Early-bird-anmälan: Medlemspris 4 000 kr | Ordinarie pris 4 900 kr
Early-bird-anmälan gäller till och med den 30 juni och inkluderar tillgång till 9 inspelade seminarier från Tulldagen online.

Anmälan från 1 juli: Medlemspris 4 000 kr | Ordinarie pris 4 900 kr
Inspelade seminarier från Tulldagen online ingår inte.

Medlemspris avser medlem i Handelskammaren eller Transportföretagen. Det går att köpa till det digitala seminariepaketet (de 9 valbara seminarierna) för 1 750 kr. 

Alla priser är exklusive moms.

BRA ATT VETA

Tulldagen arrangeras även i Malmö 7 november och i Stockholm 22 november

BLI UTSTÄLLARE? Är ditt företag intresserad av att ställa ut på Tulldagen i Göteborg? Hör i så fall av dig till Team Tulldagen 

DELTA ONLINE? Tulldagen genomföras även i digital form den 26 november.

FRÅGOR? Kontakta Team Tulldagen 

Varmt välkommen till Tulldagen 2024!

BIZ_arrangörer_Tulldagen2021.jpg

 

Program Tulldagen 2023

  • Välkommen till Tulldagen | Gemensam förmiddag

   Aktuellt från Tullverket 
   Johan Norrman, Överdirektör, Tullverket

   Panelsamtal: Högaktuellt om handel i en geopolitisk turbulent värld
   TBA

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A1. Dags att söka CBAM tillstånd

   Under 2025 kan företag som importerar CBAM-varor börja ansöka om att bli CBAM-deklarant. Att ha detta tillstånd kommer att vara ett krav för att kunna importera CBAM-varor den 1 januari 2026. Vilka krav kommer att ställas för att få detta tillstånd? Vi går även igenom vad som kommer att ske den 1 januari 2026 då CBAM-systemet övergår till den definitiva fasen. Tillkommer nya varor? Förändrade krav på beräkningar och rapporter? Vår föreläsare berättar även mer om praktiska erfarenheterna från första året och ger praktiska tips till företagen.

   Föreläsare: Representant från Naturvårdsverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A2. Ny export- och utförselprocess - är du redo?

   Lyssna på ett samtal om vanliga och ovanliga frågor och svar om den nya export- och utförselprocessen. Ett seminarium för dig som har gått över eller ska gå över till det nya uppgiftslämnandet.

   Föreläsare: Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A3. Tullbrottslighet - samverkan leder till fällande dom

   Mikael Lindgren, Tullverket, och Susann Marco, DHL Freight, ger exempel på samverkan mot tullbrottslighet i det legala varuflödet där transportföretag utnyttjas för narkotikasmuggling.

   Föreläsare: Mikael Lindgren, Tullverket och Susann Marco, DHL Freight

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B1. Avskogningsförordningen: EU-förbud att sälja varor som bidrar till avskogning

   Avskogningsförordningen inför ökade spårbarhetskrav för varor som trä, kakao, kaffe, palmolja, gummi, soja och nötkreatur. Detta innebär att export- och importdeklarationer måste inkludera en giltig "förklaring om tillbörlig aktsamhet". Förordningen omfattar även varor tillverkade av dessa råvaror, som trämöbler, plywood, papper och choklad m.fl. och gäller för exportörer, importörer och tillverkare. Lagstiftningen träder i kraft den 30 december 2024 för medelstora och stora företag, och sex månader senare för mikro- och småföretag. Utan giltiga intyg är försäljning på EU:s inre marknad förbjuden. Skogsstyrelsen är ansvarig svensk myndighet och berättar här om lagstiftningen och de nya kraven.

   Föreläsare: Representant från Skogsstyrelsen

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B2. Sanktionsuppdatering

   Få en inledande och generell överblick kring trender och utveckling på sanktionsområdet. Därefter fokus på sanktionspaketen och andra införda åtgärder mot Ryssland som nu är mycket omfattande och som har skapat ett svårnavigerat regelverk för företag att förhålla sig till. Du får en viss tillbakablick på de införda åtgärderna och de senaste nyheterna från de senaste paketen. Vår föreläsare belyser även konkret de skyldigheter som EU företag har på sig att genomlysa sina affärer för att inte kringgå de införda åtgärderna.

   Föreläsare: Olof Johannesson från Baker McKenzie Advokatbyrå

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B3. In- och utförsel av varor för olika transportslag

   Du som transportör är en del av logistikkedjan och kan vara en aktör som kommer att lämna uppgifter digitalt till Tullverket. Hur ser egentligen processen ut vid in- och utförsel av varor för de olika transportslagen?

   Föreläsare: Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C1. BTOM- Storbritanniens nya importkontroller

   Under 2024 införs BTOM (Border Target Operating Model) i flera steg. I praktiken innebär det en ny typ av säkerhetskontroller (gäller all import), och sanitära och fytosanitära kontroller (import av levande djur, animaliska produkter, växter och växtprodukter). Det blir nya processer att hålla reda på, men innebär samtidigt förenklade och digitaliserade kontroller. Lär dig mer om det nya systemet genom denna uppdatering från UK Department for Business and Trade.

   Föreläsare: Simon Weinberger, UK Department for Business and Trade

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C2. Exportkontroll - så förändras lagstiftningen

   Den negativa geopolitiska utvecklingen har lett till att stater i större utsträckning har introducerat nya sanktionsregimer liksom antagit nya exportkontrollregler och att detta område blir alltmer komplext. Denna utveckling är tydlig inte minst med de sanktioner och exportkontrollregler gentemot vissa länder som får inverkan på exportföretagen.
   I Sverige har tillsattes en utredning av regeringen i slutet av 2023 för att modernisera exportkontrollen av krigsmateriel med anledning av Sveriges Nato-medlemskap. Det förs diskussioner inom bl.a. EU hur exportkontrollen ska kunna hantera den snabba teknologiska utvecklingen.

   Föreläsare: Richard Tornberg, Exportkontrollföreningen
   Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C3. Det nya importsystemet i praktiken

   I det här seminariet tar vi upp vad du ska du tänka på när du deklarerar i det nya importsystemet, bland annat hur tullvärde hanteras. Vi blickar också framåt, centraliserad klarering - vad är det egentligen?

   Föreläsare: Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Avslutningsseminarium

   Lars Karlsson, Global Head of Trade & Customs Consulting på AP Møller-Maersk

   Visa mer Fill 1 Copy 2

Här äger Tulldagen rum

Var:
World of Volvo, Lyckholms Torg 1, Göteborg

Tulldagen 23 oktober 2024


Mitt företag är medlem i

Gör ditt val för seminarieblock A

Gör ditt val för seminarieblock B

Gör ditt val för seminarieblock C

Vill du få tillgång till alla 9 valbara seminarier digitalt för 1750kr extra? (Extramaterialet ingår i anmälningsavgiften vid anmälan innan 1 juli)Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.