Listan som minimerar pengaläckage för exporterande företag

Sysslar din verksamhet med import eller export? Oavsett om du hanterar hela transportkedjan eller inte krävs uppdaterad kunskap om allt från betalnings- och leveransvillkor till tull- och skattefrågor. Handelskammaren uppmärksammar dig på kunskapsluckorna som kan kosta ditt företag stora summor pengar.

Vår expert och föreläsare Peter Hellman leder flera allmänna och företagsanpassade utbildningar i frågor som rör hanteringen av handel, import och export. Här är listan över vanliga scenarier bland svenska företag, missar som ibland kan leda till stora avgifter och inkomstbortfall:

Peter Hellman är en av våra experter inom internationell handel. Han erbjuder konsultation, information och undervisning inom transport, handel och logistik.

1. Företaget väljer inte ett betalningsvillkor som harmonierar med leveransvillkoret

”Om du säljer på leveransvillkor utan att ha säkrat betalningen kan köparen ibland komma tillbaka och klaga över höjd importtull, ibland med flera procent, vilket kan ske. Då kryper ofta säljaren till korset och erbjuder sig att betala mellanskillnaden. Så fort du lämnat en kredit eller står utan betalning bör du styra frakten själv, av den enkla anledningen att du måste vara i kontroll.”

”Många bolag använder remburs (Letter of Credit) av okunskap och gammal vana, samtidigt som de går med på transport- och dokumentvillkor de inte kan uppfylla. I de fallen är rembursen i princip ett värdelöst betalningsinstrument som endast innebär höga bankkostnader och ingen betalningssäkerhet.

En större exportaffär kan innebära remburskostnader på över 50.000 kronor, avgifter som banken tar för att de ansvarar och ombesörjer betalningen. Om du istället skulle använda ett vanligt inkassoförfarande med den kostnaden som ett vanligt inkasso kostar, har du förbättrat din kostnadskalkyl avsevärt.”

2. Företaget är inte påläst på sin ekonomiska kalkyl

”När du diskuterar priset för en vara bör du räkna in att det kostar pengar att genomföra betalningen då banken kanske måste ha betalt. Transporten kostar pengar och godset kanske bör försäkras. Alla de bitarna måste in i kalkylen från början.”

3. Företaget anser att en affär är avslutad för tidigt

”Svenska företag är många gånger väldigt naiva. Skriver vi ett avtal med ett annat svenskt företag är det avslutat där, men en dansk ser det som början på förhandlingen. Med en indier förhandlar du tills betalningen verkligen sker – grejerna kan vara på väg och ligga mitt ute på havet när indiern hör av sig och vill ha ett bättre pris.”

4. Sälj- och inköpsavdelningen har inte kunskaperna för att sätta rätt ramar för affären

”Företag kräver kunskap om leveransvillkor, betalningsvillkor, tull och dokumenthantering av sina ekonomi- och logistikavdelningar, men det är ju sälj- och inköpsavdelningen som lägger upp affären och ska sätta kraven gentemot motparten. De ska kratta manegen för logistikavdelningen som effektuerar affären och ekonomi som samlar ihop resultatet i slutändan. Gör du inte rätt i steg ett kan du behöva ta en del kostsamma beslut i steg två och tre för att rädda situationen.”

Läs mer: Punkt 5-8 på listan som minimerar pengaläckage

Undvik onödiga kunskapsmissar - certifiera dig i export- och importhantering. Västsvenska Handelskammaren erbjuder ett paketpris med tre kurser och en valfri fördjupningskurs. Här får du en grund i praktisk export- och importkunskap och går från kurserna med uppdaterad kunskap om regler, lagar, dokument, tull och annan relaterad export- och importteknik.

bli exportCertifierad