Tillväxtföretaget som vill göra världen till en bättre plats för kvinnor

Tanken var att föra den spanska menskoppen till Sverige. Men det slutade istället med att Lisa Perby på MonthlyCup började tillverka egna. Snart stod hon inför nästa utmaning, att exportera sin produkt till andra länder.

För att få stöd i frågor kring export och nya marknader anmälde hon sig till Handelskammarens exportprogram.
− Lustigt nog så var en av de första svårigheterna vi ställdes inför att skicka saker till Norge, eftersom de inte tillhör EU. Men för både Norge och andra länder har vi ofta stått med frågor som; hur skickar man produkterna? Vilka papper ska signeras? Och vad de ska signeras med? Här fick jag god hjälp av exportprogrammet, säger MonthlyCups vd och grundare, Lisa Perby.

Vad var det bästa med exportprogrammet?

− Jag uppskattade de olika nätverksträffarna. I dessa var vi en grupp som träffades regelbundet och under sekretess, vilket gjorde att vi kunde vara helt öppna. Jag fick möjlighet att diskutera på detaljnivå och ställa frågor kring mina egna utmaningar.

Ett exempel är att jag tycker det är svårt att fakturera internationellt, och då fick jag det förklarat för mig på ett enkelt sätt. Någon annan hade problem med fraktkostnad och då fick vi ett tips på ett bättre bolag. Det kändes som att du inte behövde uppfinna hjulet själv. För mig är exporthanteringen ett nödvändigt ont, och då ger det mycket att ha någon att bolla frågor med.

MonthlyCups vd och grundare, Lisa Perby.

Nyligen lanserade ni era produkter i USA, vilka utmaningar innebar det för er?

När vi köpte rätten till menstrualcup.com i USA visste vi inte vad som krävdes för att få sälja där. Det visade sig att produkten klassades som medicinskteknisk i USA, vilket innebär att den följer en annan lagstiftning. Så helt plötsligt behövde vi uppfylla FDA (Food and Drug Association) kraven. Bland annat betyder detta att produkten ska vara biokompabilitets och cytotox-testad (det vill säga ej giftig).

Allt från hur vi tar emot gods, packning av gods och allt därtill styrs av detta. Något som konstigt nog inte är fallet i Europa, trots att dessa produkter är det närmaste du kommer implantat. Så vi har tagit på oss att följa medicinsklagstiftning även i Europa, eftersom vi tycker att detta borde vara ett krav.

Vilka är de största utmaningarna som ni står inför nu?

Just nu försöker vi etablera oss i USA. Det finns en annan konkurrens där, men som tur är har vi haft stor hjälp av att få tag på ett bra namn för hemsidan: menstrualcup.com Enligt Google har vi 12 000 sökningar på ordet menskopp i Sverige varje månad, i USA är det 100 000 sökningar på menstrualcup.

Tittar vi på kvinnor som är i menstruerande ålder så är det lågt, tyvärr är kunskapen kring menskoppar i USA är otroligt låg. Så vi har mycket informationsarbete att göra. En annan utmaning i denna nya marknad är att hitta distributörer.

Detta gjorde att vi fick fråga oss själva: vilka är det som tror på oss?

Hur kom det sig att ni gick från att importera menskoppar till att tillverka egna?

- När företaget hade varit igång ett tag började jag få samtal från personer, eldsjälar, som berättade hur bedrövliga förhållandena är för menstruerande kvinnor runt om i världen. Vi kanske tycker mens är jobbigt i Sverige, men tänk dig att vakna på morgonen när alternativen för mensskydd är löv, hönsfjädrar eller tygtrasor. I länder där det ser ut så leder menstruationen ofta till att flickorna stannar hemma från skolan, vilket i sin tur gör att många får hoppa av. Vi behöver hålla dessa flickor i skolan, och en kopp kan lösa det.

Historierna som jag fick berättat för mig kring detta berörde mig mycket så jag kontaktade vår leverantör av menskoppar och frågade om det var möjligt att sänka priset för att kopparna skulle kunna säljas billigare till dessa länder, men de svarade aldrig. Då, 2014, föddes idéen till MonthlyCup – en egen kopp för att göra världen till en bättre plats. Från idé till färdig produkt tog det 1,5 år.

Ni har också en spännande finansieringsmodell?

Vi håller nu på att ta in mer externt kapital för vi växer så att det knakar. Men för att klara av att fortsätta växa i den här takten måste vi ta in mer likvida medel i bolaget. Men när vi har träffat investerare har vi fått många nej på grund av anledningar som att vi är ett en- produktsföretag.

Detta gjorde att vi fick fråga oss själva: vilka är det som tror på oss? Svaret här var enkelt – kunderna. Så därför lät vi våra kunder bli delägare, så vi har nu släppt aktier.

Passa på att få skräddarsydd experthjälp med dina exportutmaningar! Projektet Exportprogrammet fortsätter under 2019, där alla små och medelstora företag i regionen med upp till 250 anställda är välkomna att delta.

Läs mer om Exportprogrammet