Skapa trygghet i din handel med världen

I handeln med andra länder är det viktigt att man känner sig trygg med att betalning, leverans och dokumentation fungerar. På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av utbildningar inom export och import. Nu kan du även läsa dem på distans.

Det senaste månaderna har uppmärksammat oss på hur det oförutsedda kan drabba oss när vi minst anar. Allt går inte att skydda sig emot, men det finns mycket du kan göra för att öka tryggheten i din internationella affär.

Peter Hellman är föreläsare och vår expert inom handelstekniska frågor.

– Genom att ha ordentlig koll på din dokumentation och hur olika villkor fungerar för leverans, försäkring, betalning och tull kan du undvika obehagliga överraskningar som att varorna fastnar i tullen eller att betalning sker för sent, alternativt helt uteblir, säger Peter Hellman, föreläsare och expert inom handelstekniska frågor hos oss på Västsvenska Handelskammaren.

Som säljare är det till exempel lätt att man inte tänker på att ta reda på om det finns villkor eller restriktioner för varan i importlandet.

– Ett annat vanligt misstag att man inte tänker på att välja en leveransregel enligt Incoterms, som harmonierar med valt betalningsvillkor, tillägger Peter Hellman.

Förberedelser att tänka på

Några av de förberedelser du bör tänka på inför en exportsatsning är hur dokumentationen ska skötas och vilka villkor som finns för leverans, försäkring, betalning och tull.

Dokumentation

Exporterande och importerande företag kommer i kontakt med många olika typer av dokument. Genom kunskap om dokumentens funktion och utformning kan du minska kostnaderna och hantera krav från företagets affärspartner.

Hantering av dokumentation involverar både obligatoriska och frivilliga dokument som fakturor, proformafakturor, packlistor, innehållsdeklarationer och intyg. I hanteringen ingår också arkivering av dokumenten och inte minst kunskap om hur de ska fyllas i och hur de samspelar med varandra.

Villkor för leverans, försäkring och betalning

Leverans-, försäkrings- och betalningsvillkor påverkar företagens affärer och lönsamhet på många sätt. Leveransvillkoren reglerar fördelningen av kostnad och risk mellan säljare och köpare. Betalningsvillkor innefattar bland annat valutarisker och hantering av remburser, inkasso och bankgarantier.

Läs mer: Incoterms 2020 - Få koll på de viktigaste förändringarna

Utifall skador uppstår på exporterade eller importerade varor gäller det att ha koll på försäkringsvillkoren. Dessa inrymmer bland annat skyldigheter och ansvar hos olika aktörer, reklamationer, försäkringsvärde och friskrivningsregler.

Tullhantering

Om det finns brister inom tullhanteringen kan det leda till oönskade kostnader som felaktigt betald tull eller straffavgifter efter tullrevision. En snabb och säker tullhantering innebär en bra och uppdaterad tillämpning av det senaste regelverket. Korrekt klassificering och beräkning av tullvärde är också centrala delar av en bra tullhantering.

Peters 5 bästa tips inför en exportaffär

  1. Ta reda på vad som gäller för er vara i importlandet, dvs. vilka tullregler och övriga villkor som gäller för varan.
  2. Säkerställ att betalningen kan ske utan problem, prata gärna med banken och fråga hur de ser på landet som sådant. Stäm också av med er bank hur de ser på er motparts bank, vill er bank hantera betalning från denna bank?
  3. Ta reda på vad som gäller för transporten av godset. Detta inbegriper transportsätt, samt transportkostnad från dörr till dörr. Detta oavsett vem som i slutändan kommer ta hand om transporten.
  4. Lita inte på någon annan, varken transportörer, speditörer och i synnerhet inte på köparen.
  5. Se till att allt som ni kommer överens med er motpart dokumenteras i ett juridiskt avtal, som ni kan luta er emot om motparten skulle ha annan åsikt än vad som är överenskommet.

Text: Denice Karlsson

STÄRK DIN KUNSKAP INOM IMPORT & EXPORT

Vill du få stenkoll på hur du bäst förbereder dig inför en exportsatsning på dina villkor? Nu har du möjlighet att läsa våra populära utbildningar inom export och import på distans. Genom en onlineutbildning får du flexibilitet i ditt lärande och kan genomgå utbildningen hemifrån men med samma kvalitet och tillgång till kursmaterial.

Se våra onlineutbildningar