Tre skäl att tidigt besöka landet du ska handla med

Ett vanligt problem i företags arbete med internationella affärer är att de inte har en lokal närvaro eller partner på den marknad de vill göra affärer med. Att knyta kontakter på distans är en snabb lösning för stunden men kan bli långsiktigt förödande för affärerna. De bästa förutsättningarna för en bra affär skapas nämligen på resande fot.

Jesper Öhrn, ansvarig för internationell affärsutveckling på Handelskammaren, ger dig tre anledningar till att i ett tidigt skede besöka landet du vill börja handla med:

1. Du skapar dig en egen uppfattning om landet

"Kontorsresearch är viktigt för att få en första förståelse för en marknad och förbereda för en effektiv besöksresa. Men research och analys på distans är trots allt sekundära källor - det är genom besöket som en mer rättvisande magkänsla landar. På plats lär du dig landets affärskultur, ekonomi, historia, företagsklimat och säkerhet. Först då får du ihop allt du läst och skapar dig en egen bild av landet och marknaden."

2. Du bygger nätverk

"Under en lång tid har man sagt att affärsresande kommer att minska genom att ny teknik möjliggör möten på distans. Faktum är att resandet snarare ökat under de senaste åren, vilket visar på att det direkta mötet fortfarande är det bästa sättet att knyta kontakter och bygga starka relationer. På plats i landet vill du bygga och vårda kontakterna med både partners, kunder och andra nyckelaktörer på plats som är värdefulla för informationsutbyte, som svenska dotterbolag, branschorganisationer och myndigheter."

3. Du vårdar de relationer och kontakter du bygger upp

"När du väl skaffat dig kontakter är det förhoppningsvis bara början på en lång affärsrelation. Är det en attraktiv kund, partner eller leverantör är ni sannolikt flera som uppvaktar. Då gäller det att vårda relationen – att besöka dem, ha gemensamma möten och ge aktiv kontinuerlig support. Många gånger är företag oförstående över att de inte fick affären som de ”lovats” trots ett bra möte med potentiell samarbetspart och hänvisar till att man haft ett avtal eller någon form av avsiktsförklaring. Men i de flesta länder är det relationer man litar till, inte avtal."

Lär känna en ny marknad! Västsvenska Handelskammaren planerar flera marknads- och affärsresor under 2017. Syftet är dels att företaget ska få en god övergripande marknadskunskap men också att etablera nätverk och i möjlig mån träffa potentiella affärskontakter. 

läs mer

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg