Här äger Tulldagen rum,
Svenska Mässan, Mässans gata 20, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Tulldagen 2023

Tulldagen är årets höjdpunkt och mötesplats för dig som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor. Kom och träffa andra företag, utställare, organisationer och myndigheter och ta del av de senaste nyheterna på området.

Förra året deltog drygt 500 personer för att inspireras, uppdatera sina kunskaper och skapa nya kontakter.

Oavsett om du är ny i din roll eller om du har lång erfarenhet, kommer du garanterat att kunna sy ihop ett program som passar just dig. Årets program innehåller extra många seminarier, såväl gemensamma som valbara, och däribland:

 • Nytt exportsystem 2024
 • Nya frihandelsavtal på gång
 • CBAM - Klimattullar på import till EU
 • Få koll på handelsrisker och efterlevnad
 • Klassificering och ursprungsregler

Observera att några av seminariepassen har begränsat antal deltagare så anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

Se årets program längre ner på sidan.

PRIS
Alla priser är exklusive moms.

Early-bird-pris: Medlemspris  3 250 kr | Ordinarie pris 3 700 kr
Early-bird-pris till och med den 31 juli.

Vid anmälan efter 31 juli
Medlemspris 3 900 kr/person | Icke medlem 4 400 kr/person

* Medlemspris avser medlem i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet. 

Vill du få tillgång till alla seminarier i digital form? Tilläggspris för access till inspelade seminarier från den digitala tulldagen: 1 500 kr

BRA ATT VETA

Tulldagen arrangeras även i Malmö 17 oktober och i Stockholm 16 november.

DELTA ONLINE? Tulldagen genomföras även i digital form den 23 november.

Varmt välkommen till Tulldagen 2023!

Frågor

Kontakta Team Tulldagen 

BIZ_arrangörer_Tulldagen2021.jpg

 

Program Tulldagen 2023

  • Välkommen till Tulldagen | Gemensam förmiddag

   Aktuellt från Tullverket 
   Charlotte Svensson, Generaltulldirektör, Tullverket

   Panelsamtal: Högaktuellt om handel i en geopolitisk turbulent värld     

   • Anders Ahnlid, Generaldirektör på Kommerskollegium
   • Lars Karlsson, Global Head of Trade & Customs Consulting på AP Møller-Maersk
   • Sandra Björling, Global Customs Manager & Trade Compliance på Ericsson
   • Moderator: Anders Leissner, Expert Sanctions Shipping & Insurance på Advokatfirman Vinge
   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A1. CBAM - Klimattullar på import till EU

   Nu införs CBAM ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (även kallat Klimattullar) på import till EU. I praktiken innebär det att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen. Inledningsvis ska bara ett begränsat antal varor omfattas men på sikt kan fler bli aktuella. Från och med oktober 2023 införs redovisningskrav för företag som berörs. Få en praktisk uppdatering kring hur CBAM ska fungera.

   Föreläsare: Omar Khalil, Setterwalls Advokatbyrå

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A2. Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation

   Just nu pågår flera intressanta förhandlingar om nya frihandelsavtal och några kan förväntas träda i kraft inom kort. Här får du en uppdatering kring EU:s förhandlingar om nya avtal men även förklaringar kring en del begrepp som man stöter på i frihandelssammanhang och som kan upplevas krångliga. Exempelvis, hur fungerar kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM?

   Föreläsare: Christopher Wingård, Kommerskollegium

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A3. Digitoll – Digital tullhantering

   Norska Tullverket, Tolletaten, har under 2023 digitaliserat sina processer för att hantera ökade volymer och säkerställa harmonisering med EU:s regelverk. Samtidigt vill man erbjuda en så effektiv och sömlös gränspassage av varor som möjligt. Vad innebär Digitoll och vad måste du ha koll på som företag, nu och framöver?

   Föreläsare: Representant från Tolletaten

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A4. Klassificering och ursprungsregler

   Lär dig att klassificera rätt, för att betala korrekt tull och andra skatter samt följa gällande bestämmelser. Du som importör ansvarar för att din vara blir korrekt klassificerad, även om du använder ett ombud.

   Därefter behöver du ha stenkoll på din varas icke-förmånsberättigade ursprung, för att veta om den omfattas av bestämmelser om licenser, antidumpnings-, tilläggs- eller tullkvoter. Vi tar upp det viktigaste du behöver veta om ursprungsregler ur EU:s tullagstiftning.

   Föreläsare: Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren och Peter Jacobsson, ECUS

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B5. Deklaration för tillfällig lagring – vad står näst på tur?

   Nu kommer deklaration för tillfällig lagring att bli digital för vissa aktörer. Tullverket förklarar planerade förändringar och vem som kommer att beröras av ny uppgiftslämning. Du får också information om i vilka fall deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas på andra sätt.

   Föreläsare: Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B6. Nytt exportsystem 2024

   Den nya exportprocessen skiljer sig från dagens procedur. Nya målgrupper tillkommer beroende på vilken roll de har i utförselprocessen. De involverade aktörerna behöver därför förbereda sig på olika sätt. Hör Tullverket gå igenom den nya processen och uppgiftslämningen i olika deklarationer och anmälningar.

   Föreläsare: Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B7. Nyheter, erfarenheter och reflektioner – samtal kring AEO

   AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. Vilka nyheter är på gång och vilka erfarenheter har vi av AEO-konceptet?

   Föreläsare: Stefan Björkencrona, Tullverket.

   Moderator: Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B8. IRA - hot mot EU:s export?

   USA:s satsning på klimatomställning genom det gröna subventionssystemet IRA, Inflation Reduction Act, kan leda till att kostnaden för att producera fossilfri el, vätgas och elektrobränslen i USA faller kraftigt. Kommer det innebära att investeringar i ny, klimatsmart teknik kommer att flöda till USA, på bekostnad av nödvändiga investeringar i Europa? Ta del av Svenskt Näringslivs analys om IRA:s effekter på investeringar, EU:s konkurrenskraft och den framtida handeln mellan EU och USA.

   Föreläsare: Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C9. Förenklad deklaration import - ett alternativ för dig?

   Under 2024 kommer förenklad deklaration import att införas. Den nya förenklade deklarationen innehåller fler uppgifter än dagens, exempelvis krav på varukod på tioställig nivå. Tullverket presenterar den nya uppgiftslämningen för att du ska kunna avgöra om förenklad deklaration är ett alternativ för din verksamhet.

   Föreläsare: Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C10. Få koll på handelsrisker och efterlevnad

   I en alltmer komplex värld med ökade krav på säkerhet och efterlevnad av regelverk är det en nödvändighet och skyldighet att företag följer dessa. Financial Times skriver att en allt striktare tillämpning av regelverkskrav hör till de största affärsriskerna 2023. Lär dig mer om de områden och regelverk som rör handelsefterlevnad och internationell handel såsom: Riskanalys, Klassificering, Ursprungsregler, Exportkontroll och Sanktioner.

   Föreläsare: Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren och Charlotta Brodin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

    

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C11. Klimatpolitik ur ett transportperspektiv

   Mårten Bergman, Transportföretagen, arbetar med näringspolitiska frågor och kommer ge en uppdaterad överblick av europeisk och svensk klimatpolitik. Fokus på regeringens klimatpolitiska handlingsplan och hur inriktningen kan komma att påverka transportbranschen.

   Föreläsare: Mårten Bergman, Transportföretagen.

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C12. Access2Markets – din databas till handelsinformation

   EU:s databas Access2Markets innehåller detaljerad information för både importörer och exportörer om mer än 120 exportmarknader utanför EU. Få en praktisk genomgång om hur du kan dra nytta av databasen och hitta viktig information om tullar, importförfaranden, formaliteter, produktkrav samt handelsstatistik.

   Föreläsare: Christopher Wingård, Kommerskollegium

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Hur ser framtidens världshandel ut? Trender och spaningar

   Få en spaning på aktuella händelser och trender som påverkar världshandeln.

   Anna Stellinger, Chef för Internationella och EU-frågor, Svenskt Näringsliv

   Visa mer Fill 1 Copy 2

Här äger Tulldagen rum

Var:
Svenska Mässan, Mässans gata 20, Göteborg

Tulldagen 26 oktober 2023


Mitt företag är medlem i

Gör ditt val för seminarieblock A

Gör ditt val för seminarieblock B

Gör ditt val för seminarieblock C

Vill du ha tillgång till allt material inspelat för 1500kr extra?


Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.