Politisk risk i Europa kräver nya strategier för företagen

Politisk risk är inte ett begrepp förknippar med Europa, inte heller något som brukar ingå i riskanalyser.

Nej, politisk risk är inte ett begrepp vi brukar förknippa med Europa, det är inte heller något som brukar ingå i riskanalyser av den europeiska hemmamarknaden. Men världen förändras och därmed behöver också företagen vidga sina vyer.  Idag går cirka 75 procent av Sveriges export, och 80 procent av vår import, till andra europeiska länder. Som nation är vi med andra ord starkt beroende av vår handel med övriga Europa och då främst de närliggande länderna. Den positiva handelsbalans vi har globalt återspeglas inte just nu i Europa.
 
Vi har under senare år tvingats inse att vi inte kan ta europeisk stabilitet för given. Den är satt i gungning. Storbritannien kan efter Brexit konstatera att en mängd företag flyttar sina kontor till EU:s inre marknad. Och bara några veckor efter att Katalonien haft val om självständighet ser vi en exodus av företag från regionen till andra delar av Spanien. Dessa företag är arbetstillfällen och arbetstillfällen är människor. Marknaden ogillar politisk osäkerhet och företagen vill ha stabilitet och förutsägbarhet för sin handel.

global tillväxt i Asien

Utan att överdriva en europeisk instabilitet så finns det skäl till att fler företag skulle må bra av att diversifiera sin handel geografiskt. Vi behöver se mer åt tillväxtmarknaderna. Visst är det fortfarande så att flera europeiska marknader är bland de absolut största sett till BNP, konsumtion och produktion, men under kommande år prognostiseras till exempel Asien att stå för närmare hälften av den globala tillväxten. I Asien är alltför få svenska företag närvarande, framförallt ser vi en avsaknad av små och medelstora företag i området.

Men protektionismen finns där och dess påverkan på de nationer som smittas går inte att undgå. 

Jag åt middag i Bryssel häromdagen med Dominique Orsini som driver företaget Political Edge. Dominique har mångårig bakgrund från arbete i EU, belgiska regeringen samt FN och hjälper idag företag att analysera sin exponering för politiska risker såsom Brexit. En sak vi snabbt insåg under vårt samtal var allt vi har gemensamt, vi har båda bott och arbetat utomlands i flera år, vi betraktar oss som européer och vi ser hela Europa som vår hemmamarknad. Vi var också eniga i tron att den protektionism som förpestar delar av Europa och utgör ett direkt hot mot frihandeln, förmodligen är en form av sista dödsryck inför det som är globaliseringens oundvikliga ökade rörelse av människor, varor och tjänster. Men protektionismen finns där och dess påverkan på de nationer som smittas går inte att undgå.

Vår viktigaste marknad 

Här kan företagen agera vita blodkroppar, vars handel verkar som en form av immunförsvar gentemot protektionism och gränsdragande. Europa är också framöver vår viktigaste marknad men världen är föränderlig och företagen har idag, inte minst genom digitaliseringen, all möjlighet att bredda sina risktaganden genom att etablera affärer på fler avlägsna marknader. Det går bra för våra företag och just därför är det ett bra läge att se bortanför gränserna.
 
Dominique Orsini en av de intressanta talare som vi har bjudit in till Internationella Handelsdagen den 4 december. Lyssna till och resonera med Dominique Orsini samt många andra spännande gäster som ger oss smakprov på en värld av utmaningar, men än mer möjligheter!