Mångfald i styrelser ger oss hållbara ledare

Mångfald i styrelsen torde vara en självklarhet – ur olikheter och oliktänkande föds nämligen nya idéer. Men att utsätta sitt företag eller sin organisation för extern input är antagligen lite skrämmande. Vilka effekterna blir vet vi inte innan vi testat.

Att trampa på samma stig år efter år ger sannolikt sämre utväxling än att prova en helt ny. Med nya skor, frisk luft och en annan infallsvinkel går resultatet förhoppningsvis mot det mer positiva. Under vår utbildning Certifiering i styrelsearbete i Skaraborg framkom flera tankar kring sammansättning av styrelse. Någon såg vinning i att ha personer utifrån för att på så vis få extern input. En annan såg vinning i att ha yngre förmågor med nytänk.

FÖR MYCKET ERFARENHET KAN BLI ETT HINDER

Jag tror själv på en sammansättning där ålder, erfarenhet och kunskap kan ge varandra energi. Själv är jag ledamot i ett flertal styrelser men också ordförande i en. Att ha yngre, äldre, kvinnor och män borde vara en självklarhet, det ger en mycket god dynamik. Man ska heller inte underskatta en yngre styrelse där livets hårda skola och ”för mycket” erfarenhet inte ”stoppar” dem från att ta beslut och tänka utanför den låda vi så ofta hamnar i.

Läs mer: Fyra steg till ökad mångfald i ditt företag

ENSAMT PÅ TOPPEN

Ser man till vd-posten som sådan är det en utsatt position. Vd förväntas leverera resultat till aktieägare. Det sker i ett ständigt samspel med styrelsen och dess ledamöter och det är en komplex miljö att verka i. Det finns studier som visar att en vd på ett börsnoterat bolag sitter på sin post i mindre än sex år. Om det är lusten till förnyelse eller andra omständigheter som är skälet låter jag vara osagt. Vi kan dock slå fast att rollen som vd är utsatt, den kan både vara ganska ensam och mycket kravfylld. Men när du som vd blir stöttad av en dynamisk och välfungerande styrelse ger det dig underlag för rätt beslut oavsett varthän det lutar.

MAJORITETER BLIR SÄLLAN LIKA GRANSKADE

Studier visar också att styrelsen betraktas som företagens absoluta toppskikt och att medlemmarna oftast åtnjuter högst status av alla i bolaget. Därmed kan styrelsen påverka hur en VD uppfattas. Kvinnor med topposition som vd är tyvärr fortfarande en minoritet och löper också större risk att bli kritiskt granskade. Forskningen visar nämligen att människor som tillhör en majoritet löper mindre risk att bli kritiskt granskade. Därför kan man ha följande hypotes: en större andel män i styrelsen ökar sannolikheten för att en kvinnlig VD avgår. Tvärtom gäller en manlig VD om styrelsen domineras av en manlig majoritet.

Läs mer: Caroline Berg - otålig ordförande i femte generationen

Ser man bortom kön så är ålder en stark variabel vi påverkas av. Människor i liknande ålder tenderar att kunna luta sig mot en mer liknande erfarenhetsbank vilket också kan underlätta kommunikationen mellan dem. Jag tror dock på att olika människor leka bäst. Som styrelseordförande och ledamot ser jag stora vinningar i att arbeta i en mångfacetterad styrelse där beslut tas baserat på olika erfarenheter.

Skriven av:
Alexander Fornsjö, Affärsutvecklare Västsvenska Handelskammaren

Redo att ta nästa steg?

Vill du bli tryggare i din roll som styrelseledamot? I utbildningen Certifiering i styrelsearbete får du den senaste kunskapen kring styrelsens roll, operativa och strategiska arbete och vilka regler som ligger till grund för styrelsens ansvar.

gå vår styrelseutbildning