Caroline Berg – otålig ordförande i femte generationen

Förra året tillträdde hon posten som ordförande i familjeföretaget Axel Johnson efter att ha varit medlem i koncernledningen i åtta år. Från Västsvenska Handelskammarens scen berättar Caroline Berg bland annat om företagets historia, framtidsplaner och ambitiösa mångfaldsmål.

Axel Johnson har varit ett familjeföretag sedan 1873 och har idag 20 000 anställda i sina sju koncernbolag. Här ryms flera olika verksamheter – detaljhandel som Åhléns, Kicks och Lagerhaus, matbutiker som Willys och Hemköp som ingår i Axfood, teknikhandel inom Axel Johnson International, ledande grossister inom restaurang som Martin&Servera och Dustin som levererar IT-produkter. Allt som allt möter Axel Johnsons verksamheter en miljon kunder varje dag.

Caroline Berg, Hur har resan sett ut för företaget?

- Det började med en sadelmakarson från Småland som jobbade som bokhållare i Stockholm och drömde om att starta eget. Han startade därför A Johnson & Co som sysslade med import- och export. Sedan dess har företaget inte byggts av enskilda individer eller ägare utan av tusentals medarbetare som under alla år lett verksamheten framåt.

- Axel Johnsons historia speglar väldigt mycket av Sveriges industrihistoria. Vi gick från import och export till industri och sjöfart under industrialiseringen. Rostfritt stål tillverkades och Sveriges första oljeraffinaderi startades av oss. Så småningom internationaliserades koncernen och produkterna letade sig ut i världen. I fjärde generation såg man hur det informationsteknologiska samhället började växa fram och 1988 gick vi in i konsumentnära handel. Idag är handel och tjänster hjärtat i koncernen.

- Som familjeföretag har långsiktigheten varit jätteviktig, och den röda tråden som jag bär med mig är förändringskraften – att hela tiden lyckas omvandla och utveckla verksamheterna. Därför har vi idag ett mål som innebär att om tio år kommer ungefär hälften av vår omsättning bestå av saker vi inte gör i dag. Nya produkter, nya tjänster, nya affärserbjudanden, marknader och bolag.

Ni är flera syskon som är aktiva inom koncernen idag. Hur funkar det?

- Vi är fyra barn till Antonia, och tre av oss jobbar i olika roller inom företaget. Att jag blev ordförande i Axel Johnson 2015 var något som vi hade planerat under lång tid. Vi haft ett familjeråd under 20 års tid och det har varit lyckosamt. Det blir ofta konflikter i familjeföretag och det är bara drygt 1 av 10 som överlever till den tredje generationen. Många har sagt ”wow, vad duktiga ni är som hållit på så länge”. Men det är som med allt som blir bra, vi har lagt ner mycket energi och tid på planeringen.

Att arbeta med mångfald gör oss mer attraktiva, många vill jobba för ett företag som är inkluderande och vill göra skillnad. Sen blir man ju lite bättre om inte alla är lika och tänker lika.

Varje ny generation brukar ju vara lite rebellisk och vilja förändra. Känner du igen dig i det?

- Jag har jobbat i koncernledningen i åtta år så jag är givetvis väldigt delaktig i var vi står idag. Vi kommer att fortsätta att fokusera på handel, tjänster, internationalisering, digitalisering och teknikutvecklingen.

- Om man ska vara rebellisk behöver man något att vara rebellisk emot. Jag har inte den drivkraften för vi är hela tiden så fokuserade på att utvecklas och ligga i framkant. Jag är uppvuxen med en tydlig tanke om att utveckla och Antonia har också varit tävlingsinriktad och velat utveckla. Jag vill fortsätta driva saker i den takten. Däremot är jag otålig, det kan jag känna. Det kan vara svårt som ordförande att inte vara mitt i och hands on varje dag.

Vi lever i en snabbföränderlig värld. Hur gör ni för att ha örat mot marken?

- Det är en jättespännande tid nu med en hög förändringstakt i omvärlden och digitaliseringen påverkar alla våra verksamheter. Det finns oerhört många möjligheter. Samtidigt kan man inte planera på samma sätt som tidigare, eller veta precis hur saker ska bli inom vissa områden.
- Till exempel är e-handel med mat bara i sin linda.  Vi vet att det kommer öka, men hur mycket eller hur snabbt vet vi inte. Det är nog den största utmaningen i ledarskapet, att vara snabb, flexibel och förändringsbenägen. Vi behöver fatta många mindre beslut medan vi rör oss i rätt riktning, utan att alltid ha hela kartan klar framför sig. Kundernas beteenden ändras väldigt snabbt.

Läs mer: Icebug ökar löpstegen med nytt kontor

Vad bidrar mentorskap med tycker du?

- Det är både viktigt och roligt att vara mentor.  Jag älskar att möta människor i olika generationer med olika bakgrund. Eftersom många av våra verksamheter kommer att göra en hel del nya saker om tio år jämfört med idag, innebär det att många av våra medarbetare kommer att vara nya. Då är det viktigt att ha bra koll på framtidens ledare.

Mångfald är något du brinner för och ni har ambitiösa mål i koncernen. Vill du berätta mer om det?

- 2012 beslöt vi oss för att ta tag i frågan ordentligt efter att antalet kvinnor i ledande positioner hade sjunkit, trots att vi hade arbetat med mångfald sedan i början av 90-talet. Vi gjorde ett program, Axelerate, där vi arbetade fram lösningar får att få en ökad mångfald i ledande positioner.

- Tillsammans med koncernbolagen satte vi mål att fördelningen mellan kvinnor och män i ledande positioner ska vara 40/60 procent och 20 procent ska ha utländsk bakgrund. Det är ungefär så fördelningen ser ut hos medarbetarna om vi tittar på totalen, och i samhället i stort.  Vi vill ha både medarbetare och chefer som speglar våra kunder, för då kan vi fatta bättre beslut för våra kunder. Vi vill även rekrytera ur 100 procent av talangpoolen, och inte gå miste om någon kompetens.

- Att arbeta med mångfald gör oss mer attraktiva, många vill jobba för ett företag som är inkluderande och vill göra skillnad. Sen blir man ju lite bättre om inte alla är lika och tänker lika. Olika perspektiv och bakgrunder berikar. Vi har i vår vision, de senaste 20 åren, sagt att vi vill vara en positiv förändringskraft i samhället.

Hur långt har ni kommit?

- Sedan vi började mäta 2014 har vi gått från 31 till 56 procent kvinnor i ledande positioner, och antalet chefer med utländsk bakgrund har gått från 7 till 10 procent. Våra satsningar på kompetensutveckling och utbildningar i mångfald har gett utväxling, men vi har fortfarande väldigt mycket att göra kvar att göra när det gäller att öka antalet chefer med utländsk bakgrund.

- Vi har under året även blivit delägare i MittLiv, som har sitt ursprung i Göteborg och leds av grundaren Sofia Appelgren, en fantastisk social entreprenör. Det är ytterligare ett kvitto på att vi vill öka takten för att uppnå målen för mångfald 2020, säger Caroline Berg.

Under året får Handelskammarens alla nätverk möjligheten att lyssna på inspirerande företagare, ledare och politiker under vinjetten Oss emellan. Är du nyfiken på något av våra nätverk finns det möjlighet att komma på ett prova på-tillfälle.

Läs mer om våra affärsnätverk