Fyra steg till ökad mångfald i ditt företag

Hur och på vilket sätt kan du och dina kollegor arbeta för ökad mångfald och integration? Under en paneldebatt på Handelskammarens scen där bland annat skådespelaren och programledaren Alexandra Pascalidou medverkade, utkristalliserade sig fyra konkreta förslag för ett bättre mångfaldsarbete.

Paneldeltagare


Pontus Berger, ekonomichef på Volvo Cars och ansvarig för innebandysektionen på Bergsjön SK
Alexandra Pascalidou, programledare och teateraktuell med egna uppsättningen ”Alexandras odyssé” på Göteborgs stadsteater.
Ali Farshid, vd för rekryteringsföretaget Jobtip
Amad Raja, projektledare på Handelskammarens skolprojekt Mathivation

1. Nå ut till ungdomar med kunskap och förebilder

”Växer man upp i en förort som Angered så är det alltid de äldre grabbarna som är förebilder. Men de är fel förebilder som leder till utanförskap, man kommer in i olika grupperingar och tror att man inte kommer att komma någonstans. När jag gick i mellanstadiet var det ingen som stod framför mig och berättade hur jag kunde utbilda mig och bli den personen. Positiva förebilder som man kan se sig själv i gör att man drivs åt rätt håll. Där behöver näringslivet ta ett stort ansvar” - Ali Farshid

2. Se över vad som exkluderar

”Vi målar upp trösklar där de inte behövs. Till exempel ställer vi krav i vissa positioner att man ska ha b-körkort. Det är att exkludera stora grupper och sådant behöver vi se över.” - Pontus Berger

Alexandra Pascalidou uppmanade publiken att se vinsterna med mångfald och integration: ”Vi måste tänka: vilka marknader vill Sverige tävla i? Vi borde utnyttja alla språkkompetenser vi har som brobyggare för export, men också för att nå ut när det handlar om rekrytering.” 

3. Se lönsamheten!

”Det finns de som aldrig i sin vardag träffar en svensk, som inte vet vad ”anar ugglor i mossen” betyder. Det är vår största utmaning. Politiker måste ta de här frågorna på större allvar. Näringslivet är snabbare, de tänker resultatinriktat och målmedvetet, i lönsamhet och pengar. Jag är så glad för detta, därför att de här människorna - starka, driftiga, hjältemodiga människor som ofta har lämnat allt för att komma hit - de kan mer än att ta emot brödsmulor från socialen.”

”Studier visar också på att ju mer olika människor är desto mer innovativa är vi i grupp och desto bättre resultat redovisar man. Detta behöver dock inte gå hand i hand med att ha jättetrevligt på jobbet…” - Alexandra Pascalidou

Läs mer: Caroline Berg: "Arbetet med mångfald gör oss mer attraktiva"

4. Möjliggör bättre matchningar

”Näringslivet måste ta ett större ansvar att integrera mer och fånga upp unga som utvecklas och ge dem riktlinjer. Många därute vet knappt vad de är kapabla till. I Sverige finns stora möjligheter men kandidaterna vet inte hur de ska göra i jobbdjungeln. Där behöver vi alla göra ett bättre jobb, speciellt nu när rörligheten på marknaden ökar. På Arbetsförmedlingen händer ingenting. Kort sagt: Bättre matchningar, fler mötesplatser, ge fler riktlinjer och ta vara på kompetensen. Det är ett stort arbete.” - Ali Farshid

Under året får Handelskammarens alla nätverk möjligheten att diskutera aktuella ämnen och lyssna på inspirerande företagare, ledare och politiker. 

Läs mer om VÅRt chefsNÄTVERK