Robotar skapar massor av jobb

Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, delningsekonomi, internet of things, big data, nya aktörer, nya affärsmodeller.

Vi befinner oss i en revolution. Den digitala revolutionen - som avlöst den industriella revolutionen. Det säger IT-professor och forskningschef Bo Dahlbom som förespråkar att samhället måste gå mot ett mer flexibelt och öppet plattformstänk.

Framtiden är fantastisk, men hänger på oss. Om vi gör rätt kan vi få inomhusklimat i städerna och fler arbetstillfällen. Robotar skapar enligt Bo massvis av jobb, bland annat eftersom de kräver underhåll. Men den springande punkten är politikers tröga systemtänk.

Ett lyckat exempel på en transformation från traditionella strukturer till ett mer öppet plattformstänk är är Apple-store, en marknadsplats där apputvecklare från hela världen är medskapare till Apples tjänster.

“Värdeordet för industrialismen var stort, vilket blir långsamt. Värdeorden för den digitala revolutionen är snabb, smart och liten” säger Bo Dahlbom.

Här kan du kika på presentationen.

Chefer och ledare behöver relevanta forum för reflektion, erfarenhetsutbyte och kunskap. I kontinuerliga möten med andra chefer i en Taktik&StrategiGrupp skapas möjlighet till utveckling - både för dig som individ och för verksamheten du leder. 

Vill du prova-på att delta?