Nu kickar vi igång Västsverige

Coronapandemin har slagit hårt mot både samhälle och näringsliv, men tar vi rätt typ av politiska beslut nu väntar en ljusare framtid. Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren, berättar om läget just nu och hur vi ska gå stärkta ur krisen.

Med höstens intåg hoppades många att vi skulle kunna börja leva som vanligt igen. Idag vet vi att det inte längre handlar om att gå tillbaka till det som var, utan att förhålla oss till det nya normala. Coronapandemin har förändrat oss, hur vi handlar, reser och lever.  

Utgångsläget i Västsverige är bra, men nu behövs snabba och riktade politiska beslut för att bli stärkta i den omställning som krävs

Ur näringslivsperspektiv har det bland annat inneburit att vi tagit till oss nya sätt att mötas, inte minst på distans. Samtidigt visade vår medlemsundersökning i maj att 1 av 3 företag ökade sitt strategiska fokus på digitalisering till följd av krisen. Det är bra. Här behöver Sverige ligga i framkant.

Som ett led av det vill vi stötta de mindre företagen på deras digitaliseringsresa och samtidigt underlätta kompetensväxling. Därför startar vi nu en kostnadsfri vidareutbildning för industrin tillsammans med Volvo Cars, GKN Aerospace, SKF, Göteborgs Tekniska College och Vinnova, som är öppen att söka från och med nu i september.

Läs mer: Höj din kompetens inom industriell digitalisering 
I vår senaste konjunkturmätning ser vi hur företagen har en mer positiv bild av framtiden. Det gläder oss. I Västsverige kan vi också glädjas åt att många stora satsningar drog igång före krisen, vilket medfört att vi ligger i en bra fas när den väl klingar av. Det handlar om allt från satsningar inom infrastruktur och life-science till företag som anpassar sina affärsmodeller efter rådande läge.  

Läs mer: Ljusare utsikter för konjunkturen

Utgångsläget i Västsverige är bra, men nu behövs snabba och riktade politiska beslut för att bli stärkta i den omställning som krävs. Trots den senaste tidens positiva utveckling är krisen långt ifrån över. Inte minst besöksnäringen, resebranschen och centrumhandel har drabbats hårt och det krävs kraftfulla insatser för att vända trenden. Vi ser bland annat ett behov av fler stödåtgärder, men efterfrågar också det långsiktiga perspektivet där attraktiva stadskärnor kan bemöta det sviktande besöksunderlaget i city.  

Under våren hade vi personlig kontakt med många medlemsföretag samt genomförde flera undersökningar för att se hur pandemin påverkat er. Resultatet har legat till grund för de politiska frågor vi drivit. De visade även att det fanns ett stort behov att få hjälp med att tolka regeringens stödpaket, vilket vi bland annat kunnat erbjuda genom våra extrainsatta webinars.

Tillsammans med några av våra medlemsföretag har vi också kunnat ge er direkt vägledning i juridiska frågor kopplade till krisen, en tjänst som fortfarande finns tillgänglig för dig som behöver. 

Med utgångspunkt i era önskemål har vi jobbat intensivt i en rad politiska frågor för att förbättra läget på både kort och lång sikt, som sedermera också fått genomslag. Däribland frågan om sänkning av anståndsräntan, förlängning av omställningsstödet och vikten av att utvidga permitteringsstödet under en begränsad tid till 80 procent samt till att gälla även närstående och ägare i aktiebolag. Men exempelvis också behovet av att skynda på den gröna omställningen.

Nu är det viktigt att regeringen satsar på åtgärder som skapar aktivitet i ekonomin och får människor i jobb igen. Under hösten fortsätter vi  driva våra politiska frågor och lyfter förslag på hur vi kan få Sverige på fötter. 

För oss är det av största vikt att ha en fortsatt dialog med dig som företagare. Vi vill ha dina kloka inspel, veta vilka behov du har och förstå dina utmaningar. Allt för att säkerställa att vi driver vår verksamhet mot det som gynnar det västsvenska näringslivet bäst.  

Har du som medlemsföretag en fråga du vill att vi arbetar mer med är du varmt välkommen att höra av dig. 

Tillsammans gör vi Västsverige starkare! 

johan signatur.jpg
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren