5 tips: Stärk din försäljning – digitalt

När restriktionerna för fysiska möten skärps ökar behovet av att möta kunder online. Eric Odelfelt, affärsutvecklare på Mindset ger fem konkreta tips till hur du kan bli en vinnare på att hålla försäljningsmöten digitalt.

Digitala möten är ett bra alternativ till att fortsätta interagera med nya och blivande kunder, när förutsättningarna för fysiska möten förändras.

– Att ha ett konstant flöde av inkomster är avgörande i svåra tider. Vi säljare måste fortsätta att ha en värdeskapande dialog med kunderna. Det är viktigt med kundvård i dessa tider, samtidigt som det skapar förutsättningar för leverantörer att ta fler marknadsandelar när påverkningarna av corona minimeras så småningom, säger Eric Odelfelt.

För att lyckas med ett försäljningsmöte online krävs mer än att bara gå från ett fysiskt rum till ett digitalt, menar Eric Odelfelt, affärsutvecklare på Mindset.

Att inte kunna träffa sina kunder är en utmaning för många, men det digitala mötet har också fördelar som du som säljare kan dra nytta av.

– Du kan variera dig på ett helt annat sätt i din presentation, till exempel kan du ta in en expert från ditt företag som sitter i en annan del av världen, eller ta in video för att förstärka ditt budskap. Det är också lättare att anpassa till allas bokade agendor.

Läs mer: Guide så lyckas du med digital marknadsföring

Här ger Eric Odelfelt fem tips på hur du kan stärka din försäljning digitalt

1. ANVÄND RÄTT VERKTYG

Vill du informera eller ha ett kreativt samtal? Är ni många eller ett bara ett par deltagare? Sitter de tillsammans eller utspridda?

Vid ett stort informationsmöte passar en PP-presentation fint. Använd gärna en extern mikrofon för bra ljud. För kreativa möten ska man helst inte vara mer än 4-5 personer digitalt, se till att alla kan se varandra och kommer till tals.

2. HA koll på tekniken

Självklart för många, men viktig för att det ska bli en bra start på ditt möte. Se till att ha rätt teknik på plats och presentationsmaterialet redo.

Be din kund att logga in fem minuter före utsatt tid och coacha hen genom tekniken så att ni båda känner er bekväma med den. Är en hygienfaktor, samtidigt som det ger en bra möjlighet till socialt småprat.

3. bli bekväm framför kameran

Att stå framför en kamera är inte självklart för alla. Här hjälper övning och noggranna förberedelser bäst.

Placera datorn så att kameran kommer i ögonhöjd för att inte få underifrånperspektiv och stå gärna upp under din presentation för att få energi och möjlighet att använda ditt kroppsspråk på ett bra sätt. TED-talks kan vara en bra inspirationskälla.

4. Designa för högt engagemang

Digitala möten kräver ett mer dynamiskt innehåll för att du ska kunna behålla din kunds intresse. Skapa PP-presentationer med fler slides och byt dem ofta, istället för att ha få slides med många punkter.

Utnyttja video eller animation i din presentation och använd dig gärna av de verktyg som finns tillgängliga i den plattform du använder, så som polls eller chatt.

5. Skapa mänsklig kontakt

Att titta i kameran påverkar din trovärdighet. Ungefär 70 procent är lagom. Vid digitala möten behöver du också få en ökad interaktion med dina deltagare och det får du lämpligen genom att ställa fler frågor. Har du pratat med än 60 sekunder utan att engagera kunden så har du pratat för länge.

UTVECKLAS SOM LEDARE hos OSS

Vi vet att starka ledare ger starka företag som i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverk där du kan byta erfarenheter med andra, och utbildningar som utvecklar ditt ledarskap. Gå gärna in och kika om vi har något som passar dig.

för dig som är chef eller vd