Möts med en samtalsledare

Möten kan vara långdragna och ineffektiva, men de kan också ge oss nya insikter och få oss att fatta bättre beslut. För att du ska få ut det bästa av ditt möte på Handelskammaren arbetar vi med samtalsledare.

– En samtalsledare är person som driver ett möte framåt och ser till att gruppen når det slutresultat som förväntas. Ibland innebär det att gruppen driver en fråga i mål, andra gånger är det resan mot målet som är det viktiga, säger Handelskammarens Anna Ternstrand, chef för nätverk.

Samtalsledarens uppgift är att hålla fokus och se till att alla kommer till tals

I möten samlas människor med olika personligheter och individuella mål. Det är inte konstigt att de lätt tappar styrfart eller domineras av de mest tongivande i gruppen. Med en samtalsledare undviker du den här typen av problem.

– Samtalsledarens uppgift är att se till att alla kommer till tals. Hon ser till att gruppen behåller fokus och parkerar de frågor som kan vara intressanta att återkomma till. Genom att lyssna på varandra och ta del av allas perspektiv på en fråga kan vi skapa något bra tillsammans.

Bräcker gamla mönster

Idag har vi på Västsvenska Handelskammaren ett tjugotal samtalsledare knutna till vår verksamhet. De flesta arbetar med våra nätverksgrupper, där alla möten leds av samtalsledare. Men samtalsedda möten är också ett alternativ för husets konferensgäster.

– I våra nätverk lär samtalsledaren känna sin grupp, vilket skapar ett djup och en kontinuitet. Men även på konferens är det spännande att få in en utomstående i en grupp, en person som kan bräcka gamla mönster och få deltagarna att reflektera i nya banor, säger Anna Ternstrand.

Karin Dahlgren har erfarenhet från samtalsledning i både det stora och lilla formatet. På Handelskammaren är hon ett välkänt ansikte i flera av våra nätverksgrupper, men driver också fastighets- och handelsverksamhet, vid sidan om sitt konsultföretag.

– Från början är jag civilingenjör och har arbetat på både den tekniska och kommersiella sidan inom processindustri. Jag har en bred bakgrund, vilket gör att jag har lätt att förstå deltagarna i mina grupper och de utmaningar de ställs inför, säger hon.

Våga dela med dig

Att samtalsledaren bidrar till att skapa en trygghet i gruppen är en av grundförutsättningarna för ett bra möte, menar Karin Dahlgren.

– Man måste få alla att känna sig bekväma där de är. Men det handlar också om att putta lite på dem så att de vågar utmana sig själva för att på så sätt utvecklas som individer.

Till dig som funderar på att gå med i en nätverksgrupp ger hon rådet att våga dela med dig.

– Försök att komma dit och vara ärlig med vem du är, och vilka utmaningar du har. Då kommer du att få ut absolut mest av att vara med i en grupp. Sedan är det inte alla som är bekväma med det, och kanske inte direkt, och det är också viktigt att respektera.

Vi vet att starka ledare ger starka företag som i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverksmöten där du kan byta erfarenheter med andra, utvecklas som individ och diskutera strategiska frågor inom verksamhetsutveckling och ledarskap. Läs gärna mer om vilka affärsnätverk vi erbjuder. 

Läs mer om våra nätverk