Motivera dina medarbetare med kunskap om hjärnan

Nöjda och motiverade medarbetare är A och O för ett välmående företag. Hur kan du som chef ge rätt förutsättningar för en hälsosam arbetsplats? I sista delen om neuroledarskap, fördjupar vi oss i motivationsmodellen SCARF.

SCARF är en neurologisk motivationsmodell som väckt stort intresse internationellt, och som förklarar hur hjärnans behov påverkar vår förmåga till samarbete, förändring och motivation, säger ledarskapsforskaren Maria Tornberg.

Modellen bygger på modern hjärnforskning och introducerades av Dr David Rock, i USA 2008. Den utgår från faktumet att trygghet är ett starkt mänskligt behov och en grundförutsättning för att vi ska kunna nå vår fulla potential.

– Osäkerhetsfaktorer påverkar vår hjärna negativt. Här är det viktigt att vi har en tydlig kommunikation på arbetsplatsen, med uttalade mål och förväntningar, säger Maria Tornberg.

Om de sociala interaktionerna inte fungerar på en arbetsplats fokuserar vi på att försvara och skydda oss, vilket leder till brist på motivation och dåligt fungerande samarbete.

Tillgodose hjärnans sociala behov

En av hjärnans viktigaste principer är att belöningar leder till positiva känslor och föder ett genomtänkt agerande. Negativa känslor försätter däremot hjärnan i ett hotläge, vilket leder till omedvetna reaktioner och undvikande.

Kärnan i ett framgångsrikt ledarskap är att förstå hur man kan påverka människor genom att fokusera på neurologiska belöningar. Det handlar om att ge förutsättningarna för att hjärnans sociala behov ska kunna tillgodoses och på så vis säkerställa produktivitet och samarbete, säger Maria Tornberg.

Läs del 1: Fem tips på hur du ökar ditt välmående med neuroledarskap

SCARF lyfter fram fem sociala kvaliteter som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet: status, förutsägbarhet, autonomi, samhörighet och rättvisa.

5 sociala kvaliteter som behöver tillgodoses på jobbet  1. Status: Känslan av att ha en viktig roll och bli uppskattad för det man gör, är en stark mänsklig drivkraft. Även till synes oviktiga hot mot vår status leder lätt till negativa reaktioner.
  2. Förutsägbarhet: Hjärnan letar efter igenkännbara mönster för att kunna förutsäga framtiden. Förändringar i verksamheten och osäkerhet om chefens förväntningar upplevs av hjärnan som osäkerhetsfaktorer, och får oss att flytta fokus från arbetet.
  3. Autonomi: Vi vill kunna påverka vår situation och hjärnan belönar oss när vi gör det. Känslan av kontroll gör att vi känner oss trygga.
  4. Samhörighet: Människan är en social varelse och mår bra av att vara del av en mindre grupp där hon känner tillhörighet. Oxytocin och dopamin frigörs, och stresshormonet kortisol minskar. Utanförskap upplevs som ett starkt hot för hjärnan och kan orsaka fysisk smärta.
  5. Rättvisa: Orättvisa försätter snabbt hjärnan i hotläge. En mogen grupp kan avstå från rättvisa, däremot inte en omogen.

Skapa delaktighet

Det finns ett antal strategier du kan använda dig av för att öka nivåerna av dopamin och motivera dina medarbetare. Mest effektivt är att tillgodose hjärnans behov av social trygghet. Det påverkar inte bara dina medarbetares prestationsförmåga och kreativitet positivt, utan stärker också deras immunförsvar och sänker stressnivåerna.

Som ledare behöver du skapa förutsättningar för en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade. Upplevelsen av att kunna påverka sin arbetssituation och bli rättvist behandlad har en stark påverkan på hjärnans motivationssystem och en tydlig koppling till prestation och välmående, säger Maria Tornberg.

Vill du veta mer om hur du kan praktisera SCARF? Se aktuella datum för våra workshops.

Genom bekräftelse och uppmuntran hamnar hjärnan i belöningsläge, dopamin frisätts och motivationen ökar. Beröm, framförallt när vi inte förväntar oss det, gör att vi vill prestera vårt allra bästa.

Även fysisk träning, mindfulness och meditation har, enligt flera studier, en positiv påverkan på hjärnan.

Fysisk träning har visat sig vara mycket effektivt för att minska kortisolet i kroppen. Förutom att det ger en bra kondition, leder det till högre IQ, bättre minne och minskad ångest. Mindfulness och meditation påverkar också hjärnan positivt. En kvart om dagen är tillräckligt för att vi skall bli gladare och mer balanserade, avslutar Maria Tornberg.

VILL DU UTVECKLA DITT LEDARSKAP?

Vi är övertygade om att starka ledare ger starka företag, och det är grunden för en framgångsrik region. Hos oss på Västsvenska Handelskammaren hittar du både utbildningar och nätverk som stärker dig i din roll som ledare. Du kan även välja en skräddarsydd utbildning för just ditt företag.

Våra tjänster för dig i ledande position