Ledarkollen – Stora skillnader i förväntningar på chefen

En chef som ger frihet att lösa uppgifter på eget sätt eller är rättvis? Uppfattningarna om hur chefen helst ska vara går isär när Västsvenska Handelskammaren jämför vad dagens ledare och framtidens medarbetare förväntar sig. Det visar undersökningen Ledarkollen där västsvenska ledare tillfrågats om framtidens kompetens.

Västsvenska Handelskammaren har i Ledarkollen frågat 300 ledare om hur de arbetar med attrahera, utveckla och behålla unga medarbetare. Fler än tre av fyra ledare, 77 procent, uppger att de har ett stort rekryteringsbehov av unga medarbetare de närmaste fem åren. Hela sju av tio ledare anser dessutom att det är mycket viktigt att utveckla unga medarbetare, men när det kommer till praktik är det endast en av fyra ledare som arbetar mycket medvetet med det.

 – Vi ser ett gap mellan att man å ena sidan tycker att det är viktigt att utveckla sin unga medarbetare, å andra sidan inte har lika medvetna strategier för hur det ska gå till, säger Kajsa Dahlsten, projektledare på Västsvenska Handelskammaren som genomfört undersökningen.

 – Likaså ser vi tydliga gap mellan vad dagens ledare tror att unga förväntar sig och vad morgondagens medarbetare faktiskt förväntar sig av chefen, fortsätter hon.

Den egenskap hos chefen som ledarna tror att unga värderar högst, är att chefen ger frihet att lösa uppgifter på eget sätt. Mer än hälften av ledarna, 54 procent, betraktar det som viktigt. Men när det kommer till ungdomarna själva framträder en helt annan bild. Det framgår av Handelskammarens tidigare publicerade rapport Ungdomskollen, där unga mellan 15-24 år svarat på frågor om förväntningarna på yrkeslivet. I Ungdomskollen svarar endast 19 procent av 90-talisterna att det är viktigt med frihet att lösa uppgifter på eget sätt. Den egenskap som de unga framhåller som i särklass viktigast, är istället att chefen är rättvis. Mer än hälften av de unga, 51 procent, anser att rättvis är den allra viktigaste egenskapen hos chefen, men bara 21 procent av ledarna framhåller det som viktigt.

Ledarkollen visar vidare att de vanligaste metoderna att utveckla yngre medarbetare är individuella utvecklingsplaner, interna utbildningar och ledarskapsprogram, samt mentorskap. Ledarna i studien ser också vissa tendenser att dagens unga har orealistiska förväntningar på både sin arbetsplats och på sin roll.

 – Flera av ledarna inser att attraktionskraften i deras bransch inte är tillräckligt stor, men anser samtidigt att kunskaperna ibland brister och att lönekraven emellanåt är orealistiska hos de unga. Att vi kan bli bättre på att överbrygga dessa gap bekräftas av de diskussioner jag dagligen för med deltagarna i våra chefsnätverk, säger Anna Ternstrand, ansvarig för Handelskammarens Affärsnätverk.

ÄR DU REDO FÖR NÄSTA STEG?

Som ledare har du fullt upp. Du ska både hänga med i en snabbföränderlig värld och vara fokuserad på organisationen. Samtidigt behöver du tid till reflektion och arbeta strategiskt och långsiktigt för att nå målen. Genom våra nätverk och utbildningar kan du utveckla ditt ledarskap och bli redo för nästa steg för både dig själv och ditt företag.

TJÄNSTER FÖR DIG I LEDANDE POSITION