”Hamnarbetareförbundet har konflikthot som affärsidé”

Göteborgs Hamn var ämnet för Västsvenska Handelskammarens seminarium i Stockholm den 13 februari. På agendan stod både hamnens potential och den allvarliga konflikten i containerterminalen.

I panelen för att diskutera dessa angelägna frågor fanns Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn, Irene Wennemo, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, Emil Källström, riksdagsledamot (C) och Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.

Samtalet inleddes med en diskussion om vad Göteborgs Hamn betyder för hela landet och vikten av att hamnen fortsätter att växa.

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn, betonade att hamnen är en förutsättning för exporten i hela Sverige och om hamnen fungerar väl är den avgörande för att locka utländska investeringar.

lönsamt med farledsfördjupning

Hamnen har idag en potential att växa tre gånger dagens volym utan att göra anspråk på större mark. En förutsättning för det är dock att fördjupningen av farleden till Göteborgs Hamn kommer till stånd. Med det nuvarande djupet tvingas många företag att frakta med fartyg som endast lastats till hälften.

En farledsfördjupning är mycket lönsam och beräknas ge 4 kronor tillbaka på varje investerad krona. Hela investeringen kommer vara återbetald inom 15 år. Magnus Kårestedt var tydlig med att Göteborgs Hamn är villig att delfinansiera men att staten måste ta sin del.

– Det här är en klockren investering för att aktiebolaget Sverige ska fungera, sa Magnus Kårestedt

Johan Trouvé fyllde i och nämnde att en fullt utnyttjad hamn med en farledsfördjupning stärker konkurrenskraften i hela Sverige.

Jag får samtal från företag nästan varje dag, de ringer och är förtvivlade

Emil Källström, riksdagsledamot från Västernorrland, poängterade att Göteborgs Hamn är ett nationellt intresse som är avgörande för hans väljare. Västernorrland är en region som är beroende av att exporten fungerar. Han betonade att investeringar i Göteborgs Hamn är en av de saker som politiken måste leverera och redan borde ha genomfört.

konflikten skapar stor oro

Samtalet kom sedan in på arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamns containerterminal.

– Konflikten lägger en våt filt över de svenska Hamnarna, sa Magnus Kårestedt.

Panelen var enig om att konflikten skapar stor oro och allvarliga konsekvenser för näringslivet.

– Jag får samtal från företag nästan varje dag, de ringer och är förtvivlade, sa Johan Trouvé, vd, västsvenska Handelskammaren.

– Det finns inte någon trygghet i Göteborgs Hamn längre, förtroendet är raserat.

Läs mer om hamnkonfliktens konsekvenser för svensk industri

Sveriges Hamnars vd, Joakim Ärlund, var tydlig med varför parterna inte kommer överens. Det beror på att två parter måste vilja ha ett avtal, vilket Hamnarbetarförbundet inte har velat ha på 45 år.

– Hamnarbetarförbundet har konflikthotet som affärsidé, konstaterade han.

Under många år har Hamnarbetarförbundet haft ett lukrativt erbjudande med ett kollektivavtal i botten och möjlighet att ta till konfliktåtgärder när de vill.

Utredningen tar för lång tid

Diskussionen övergick sedan till den utredning som regeringen tillsatt för att lösa konflikten i Göteborgs Hamn. Deltagarna var eniga om att den svenska modellen överlag fungerar väl, men situationen i Göteborgs Hamn är ett exempel på när modellen inte fungerar som det är tänkt.

Irene Wennemo, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, poängterade att utredningens arbete går framåt och kommer att leverera. Hon menade också att utredningen redan har fått effekten att Hamnarbetarförbundet hamnat på defensiven.

Emil Källström, riksdagsledamot, påtalade att utredningen har tagit för lång tid och var tydlig med att oppositionen snabbt kommer lotsa utredningens förslag genom riksdagen när ett lagförslag kommer från regeringen.

stärker värdet av ett kollektivavtal

Joakim Ärlund uttryckte att näringslivet är eniga om att detta handlar om att göra en liten förändring i lagstiftningen som leder till att Göteborgs Hamn får en långsiktig lösning och stärker värdet av ett kollektivavtal för både arbetsgivare och arbetstagare. Johan Trouvé påekade att det enda Handelskammarens medlemmar önskar är en långsiktig lösning på konflikten.

Irene Wennemo avslutade med att betona att utredningen behöver komma med ett förslag som arbetsmarknadens parter kan leva med men inte behöver jubla över.

En uppmaning från publiken var att politikerna behöver bli tydliga med att utredningen handlar om att lösa konflikten i Göteborgs Hamn och ingenting annat, inte minst för att fackföreningsrörelsen ska kunna ställa sig bakom utredningen.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM