Företagskulturer som föder passion och bygger lönsamhet

Hur skapas en stark företagskultur med passionerade och självgående medarbetare? Hur fattas beslut och hur får man alla att gå mot samma mål utan chefer?

Detta är vanliga utmaningar hos värdegrundsbaserade företag utan formella chefer, där medarbetarnas upplevelser väger tungt och där motivation och eget ansvar styr arbetet.

PÅ SCEN |

MANDUS ENGMAN, Partner & Consult Netlight
LINDA HAMMARSTRAND, Director of Passion Choice Hotels
BENGT RODUNG, Grundare Findwise AB

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.


I kontinuerliga möten med andra chefer i en nätverksgrupp där erfarenhetsutbyte är i fokus, skapas möjlighet till utveckling - både för dig som individ och för verksamheten du leder.

Våra nätverk för chef & ledare