Annie Lööf vill se fler idéburna ledarskap i näringslivet

Många politiker passerar Handelskammarens dörrar under året. Under Handelskammarveckan 2016 satt Annie Lööf på vår scen där hon bland annat pratade om ledarskap och vilka skillnader och likheter det finns mellan ledarskap i politiken och i näringslivet.

Hej Annie Lööf. Nu har du varit partiledare i fem år. Vilken typ av beslut är de tuffaste att ta som partiledare?

- Som för alla andra ledare handlar det om medarbetarbeslut, när medarbetare måste lämna eller man måste dra ner på verksamheten. Jag har haft många sådana tuffa samtal och de är det i särklass jobbigaste att ha som chef. Visst finns det tuffa beslut att ta som politiker, men politiskt måste man också inse att kompromisser är bland det finaste som finns. Då måste vi kunna ge och ta, så politiken tycker jag inte är så svår att förhandla om, utan det handlar mer om de personliga relationerna med medarbetarna.

Hur tror du att dina närmsta medarbetare karaktäriserar dig som ledare?

- Jag tror att de skulle säga att jag är målmedveten. Jag har arbetat med en ledarskapscoach sedan tio år tillbaka, samma person. Jag jobbar med långsiktiga och kortsiktiga mål, personligt och professionellt, och jag delger alla målen till mina medarbetare varje år, så att de vet hur jag tänker. Jag tror på att synliggöra målsättningarna för att få dem att hända.

- Jag tror också att de skulle säga att jag är omtänksam och lyssnande, att jag kan ta mig tid att sätta mig ned och lyssna och prata. Även att jag har ett idéburet ledarskap. Jag drivs av politiska idéer och vår verksamhet ska inte bara vara att bocka av möten utan ska ha ett politiskt innehåll som leder någonstans.

Vad finns det för likheter med ledarskap i näringslivet och vad tror du ledare i näringslivet skulle kunna lära sig av politiken?

- I grund och botten så är ju ledarskapet ganska lika, oavsett vilken organisation man är i. Det handlar om att ha en idé – i näringslivet har man en affärsidé, jag har en ideologisk idé om var jag vill leda och förbättra Sverige. En tydlig målbild är viktigt. Samtidigt är nog ett politiskt ledarskap än mer idéburet än vad ett ledarskap i näringslivet är. Det kan jag tycka är synd - företagsledare kan vara mer idéburna än de är idag. Samtidigt lyfter allt fler in saker som hållbarhet in i ledarskapet för att på det sättet stärka varumärket.

- Det finns också likheter. Det politiken har tagit från näringslivet är det här om hur man stärker sitt varumärke. Innan var det fult att prata om sådant politiken men alla partier mäter nu i princip allt för att se hur vi uppfattas. Det är ju något som näringslivet har gjort under en väldigt lång tid men som kanske kommit till partierna under den senaste tioårsperioden.