5 råd till blivande styrelseordförande

Catrin Wirfalk har varit ledare på många plan, idag som styrelseordförande i C Land Logistics styrelse. De här råden vill hon ge blivande och nyblivna styrelseordförande.

  1. Dina värderingarna måste matcha. Om samarbetet ska fungera, med dig som styrelseordförande, måste affärsmannaskapet matcha det du själv tror på. Ge dig bara in i det som känns rätt i mage, hjärta och hjärna.
  2. Var tydlig i rollen. Som styrelseordförande är du ett bollplank till vd och ansvarar för att styrelsearbetet flyter på som det ska. Vd och styrelseordförande har olika roller. Det får inte finnas några tveksamheter om vem som är företagets ansikte. Varken utåt eller inåt.
  3. Sätt dig in i ägardirektivet. Du behöver klart och tydligt veta vad ägarna vill med företaget, annars är styrelseordföranderollen ett omöjligt uppdrag. Finns det inget ägardirektiv bör man be ägarna att skriva det innan man går in i rollen som styrelseordförande.
  4. Matcha tid och förväntningar. Uppdraget som styrelseordförande tar längre tid än vad många tror. Framförallt om verksamheten inte haft ett styrelsearbete sedan tidigare. Se till att i förväg matcha verksamhetens förväntningar med den tiden du kan och skall lägga ned.
  5. Analysera ekonomin. Om siffrorna inte är på plats behöver du veta det i förväg – och kanske motiveras just du av att vända en oroväckande trend. Men gå aldrig in i en styrelseordföranderoll innan du satt dig in i verksamhetens ekonomi.


Vi arbetar för ett Västsverige i världsklass, där kompetenta styrelser stärker regionens näringsliv och framtid. Därför erbjuder vi en utbildning som ger dig en fullgod kunskap om styrelseordförandens roll, ansvar och arbetssätt. Vill du repetera viktiga kunskaper eller har du just blivit styrelseordförande? 

Läs mer om vår STYRELSEORDFÖRANDEutbildning