Henrik Carlsson

Henrik har daglig kontakt med vd och/eller ägare på våra medlemsföretag. Som affärsutvecklare är han engagerad i att hjälpa företag och företagsledare framåt för att finna nya möjligheter och utvecklas.

Vill ni stärka er konkurrenskraft och är nyfikna på vilka möjligheter Handelskammaren erbjuder genom medlemskap, branschöverskridande erfarenhetsutbyte, nätverk, utbildningar, juridik och internationell expansion med mera är ni välkomna att kontakta Henrik.

meddelande till henrik