Annette Ögren

Annette Ögren, Anacka AB, har 20 års erfarenhet av styrelsearbete och lönsamhetsstyrning. Annette är diplomerad Företagskonsult och utbildad i ekonomi vid Borås Högskola och har lång erfarenhet från revisions- och utbildningsverksamhet samt är registrerad i ett antal styrelser.

På Handelskammaren föreläser Annette inom ekonomistyrning och affärsutveckling både på utbildningen ”Certifiering i VD:s roll och ansvar” & ”Certifiering i styrelsearbete” samt i företagsanpassade utbildningar. Annette agerar också samtalsledare i våra Strategigrupper för chefer och ledare.

Annette möter du på vår vd-utbildning dag 5.

Läs mer om vår vd-utbildning

Annette möter du på vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete dag 4 och 5.

LÄS MER OM VÅR UTBILDNING CERTIFIERING I STYRELSEARBETE