Henric Diefke

Henric Diefke är advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, där han leder byråns specialistgrupp för arbetsrätt och pensioner. Henric är en ofta anlitad föredragshållare inom arbetsrätt och medverkar i Västsvenska Handelskammarens Vd-utbildning.

Henric har över 20 års erfarenhet som arbetsrättsjurist och verkar inom hela det arbetsrättsliga fältet, innefattande anställning och uppsägning av ledande befattningshavare, omstruktureringar, kollektiva uppsägningar, fackliga förhandlingar, arbetsrättsliga tvister och utredningar samt arbetsmiljöfrågor.

Henric möter du på vår vd-utbildning dag 2.

Läs mer om vår vd-utbildning