There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sophie Persson | Västsvenska Handelskammaren

Sophie Persson

Sophie Persson, Agent A, är idag professionell styrelseledamot och styrelseutbildare. Hon har också mångsidig erfarenhet som företagsledare och har arbetat i många olika typer av företag och organisationer med olika ägarformer.

Genom sitt engagemang i olika branscher, internationellt och lokalt, som egen företagare, anställd VD och styrelseledamot har Sophie idag ett brett nätverk. Sophie arbetar med ägardirektivets vikt, styrelsens ansvar, de olika rollerna, grunderna för ett värdeskapande styrelsearbete samt strategiutveckling i styrelserummet. Sophie har även författat boken ”Ordförandens nya roll – konsten att leda en värdeskapande styrelse”.

Sophie möter du på vår styrelseordförande-utbildning.

Läs mer om vår Styrelseordförandeutbildning

Sophie möter du på vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete dag 1, 3 och 5.

Läs mer om vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete