Sophie Persson

Sophie Persson, Agent A, är idag professionell styrelseledamot och styrelseutbildare. Hon har också mångsidig erfarenhet som företagsledare och har arbetat i många olika typer av företag och organisationer med olika ägarformer.

Genom sitt engagemang i olika branscher, internationellt och lokalt, som egen företagare, anställd VD och styrelseledamot har Sophie idag ett brett nätverk. Sophie arbetar med ägardirektivets vikt, styrelsens ansvar, de olika rollerna, grunderna för ett värdeskapande styrelsearbete samt strategiutveckling i styrelserummet. Sophie har även författat boken ”Ordförandens nya roll – konsten att leda en värdeskapande styrelse”.

Sophie möter du på vår styrelseordförande-utbildning.

Läs mer om vår Styrelseordförandeutbildning

Sophie möter du på vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete dag 1, 3 och 5.

Läs mer om vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete