There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Christoffer Mangelus | Västsvenska Handelskammaren

Christoffer Mangelus

Christoffer Mangelus, Advokatfirman Delphi, har lång erfarenhet av transaktionsrådgivning till både svenska och internationella företag. Christoffer är advokat, partner och Notarius Publicus, juristutbildad vid Lunds universitet. Områden som ingår i Christoffers portfölj är styrelse- och aktieägarfrågor, omstruktureringar, fusioner, kapitalanskaffning, börsnoteringar samt due dilligence-processer.

På Handelskammaren föreläser Christoffer på utbildningen ”Certifiering i styrelsearbete” med fokus på styrelsens uppgifter, ansvar och styrsystem.

Christoffer möter du på vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete dag 2.

LÄS MER OM VÅR UTBILDNING CERTIFIERING I STYRELSEARBETE