Christoffer Mangelus

Christoffer Mangelus, Advokatfirman Delphi, har lång erfarenhet av transaktionsrådgivning till både svenska och internationella företag. Christoffer är advokat, partner och Notarius Publicus, juristutbildad vid Lunds universitet. Områden som ingår i Christoffers portfölj är styrelse- och aktieägarfrågor, omstruktureringar, fusioner, kapitalanskaffning, börsnoteringar samt due dilligence-processer.

På Handelskammaren föreläser Christoffer på utbildningen ”Certifiering i styrelsearbete” med fokus på styrelsens uppgifter, ansvar och styrsystem.

Christoffer möter du på vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete dag 2.

LÄS MER OM VÅR UTBILDNING CERTIFIERING I STYRELSEARBETE