Ola Gravenfors

Ola Gravenfors, Hippoly AB, är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han har en bakgrund som entreprenör, VD och bolagsägare med lång erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete speciellt fokuserat mot bolag inom mjukvarusektorn.

Olas uppdrag som styrelseledamot eller -ordförande har kommit från mjukvarusektorn (Barium, Proconsa, Netoptions, Capee, Antura) och från riskkapitalsektorn (Eccenovo, Primas Invest).

Han är ansvarig för avsnittet ”Finansiering och kapitalanskaffning” på Västsvenska Handelskammarens ”Certifiering i styrelsearbete” samt genomför en del företagsanpassade styrelseutbildningar.

Ola möter du på vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete dag 4.

LÄS MER OM VÅR UTBILDNING CERTIFIERING I STYRELSEARBETE