There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ola Gravenfors | Västsvenska Handelskammaren

Ola Gravenfors

Ola Gravenfors, Hippoly AB, är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han har en bakgrund som entreprenör, VD och bolagsägare med lång erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete speciellt fokuserat mot bolag inom mjukvarusektorn.

Olas uppdrag som styrelseledamot eller -ordförande har kommit från mjukvarusektorn (Barium, Proconsa, Netoptions, Capee, Antura) och från riskkapitalsektorn (Eccenovo, Primas Invest).

Han är ansvarig för avsnittet ”Finansiering och kapitalanskaffning” på Västsvenska Handelskammarens ”Certifiering i styrelsearbete” samt genomför en del företagsanpassade styrelseutbildningar.

Ola möter du på vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete dag 4.

LÄS MER OM VÅR UTBILDNING CERTIFIERING I STYRELSEARBETE