Universeum satsar för framtiden

Med 4000 nya kvadratmeter, Nordens största visualiseringsdom och flertalet nya satsningar är ett nytt Universeum på väg att växa fram. Vi träffade Carina Halvord, vd, som berättar om utbyggnaden och uppdraget att bidra till en bättre framtid.

När Universeum stod klart år 2001 var syftet att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och unga. Idag breddar de målgruppen och spänner bågen mot några av vår tids stora framtidsfrågor: hållbarhet och digitalisering.

– Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss, men nu bottnar allt vi satsar på i Agenda 2030. Vi fick tydliga signaler från både utbildningssektorn och näringslivet att de behöver hjälp med att skapa handlingskraft i de här frågorna och att jobba med dem på riktigt, säger Carina Halvord.

Helt ny är dock inriktningen mot digitalisering, AI och datavisualisering. Ämnen som är av yttersta vikt för såväl samhällsutvecklingen som våra företags konkurrenskraft. Men vad innebär de egentligen? Och hur kan vi använda dem för att förstå och hitta lösningar på komplexa frågor?

Ett helt nytt Universeum, så beskriver Carina Halvord, vd, verksamhetens nybyggnation som bland annat rymmer nordens största visualiseringsdom. Visionsbild: Wingårdhs

Tankarna resulterade i de kanske mest kittlande av Universeums nya investeringar; en visualiseringsdom och världens första publika visualiseringslabb. Den förstnämnda, en sfär med plats för 150 sittande gäster, som via en 360-graders yta kommer att kunna färdas till allt från cellerna i vår kropp till rymdens yttersta gräns.

– Det som gör det unikt är att vi kommer installera världsledande visualiseringsteknik som översätter data till bild eller 3D i realtid. Det innebär att om vi vill åka ut i rymden så kan vi bestämma precis vart vi vill åka, via den senaste satellitdatan från Nasa. Det vi ser är på riktigt.

Läs mer: Hållbara företag är framtidens företag

Testbädd för ny teknik

I visualiseringslabbet kommer besökaren få utforska olika områden genom tillgång till tvärvetenskapliga data och visualiseringsteknik. Syftet är lika mycket att öka kunskapen om det som undersöks som förståelsen för själva tekniken. Men det är också en testbädd för forskning kring lärandeprocessen.

– Det räcker inte att vi bygger ut och får ett nytt innehåll utan vi behöver också bli bättre på hur vi jobbar med det. Pedagogiken kräver ständig utveckling och som ett led i det har vi fått en professur kopplad till oss med fokus på att förstärka och accelerera lärandet med hjälp av datavisualisering, säger Carina Halvord.

Just pedagogiken är en del av Universeums kärnverksamhet, där ingången till lärandet väcks via upplevelser och nyfikenhet. Som en del av Universeums utvecklingsprogram ingår också satsningar på att öka barn och ungas kunskaper inom matematik.

– Idag har vi ett ganska bra söktryck på de tekniska utbildningarna men allt för få som klarar av dem på grund av bristande mattekunskaper. En styrka med att ha en plats som vår är att man kan plocka upp ämnet i olika kontexter och miljöer så att du både kan tillämpa och förstå hur du har nytta av den. Vi kommer alla med olika förutsättningar, det finns inget ”one size fits all”.

Stöttar en nystart

Pandemin till trots är utvecklingsprogrammet i full gång. Redan under hösten kommer de första nya miljöerna att stå klara. Och våren 2023 planeras invigningen av domen.

– När vi började vårt utvecklingssprång visste vi ju inte att vi skulle drabbas av en pandemi. Men nu känns satsningarna ännu viktigare. Samhället behöver en injektion och alla ungdomar som drabbats och inte haft samma förutsättningar att studera hemma, behöver stöd. Det känns bra att vi är redo, säger Carina Halvord.

Projekten finansieras framför allt av donationer från stiftelser och investeringar från Universeums grundare, däribland Västsvenska Handelskammaren. Men än är arbetet inte färdigt, bland projekten som Universeum också hoppas kunna genomföra finns bland annat satsningar kring innovation och havsforskning.

– Vi är i behov av fortsatt stöd och i det vänder vi oss till regionens företag. Till dem vill vi erbjuda möjligheten att vara med i vårt arbete och långsiktiga uppdrag med att skapa handlingskraft kring Agenda 2030 och en hållbar samhällsutveckling, avslutar Carina Halvord.

Till Universeum: Så kan du bidra

ÖKA DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Däribland infrastruktur, kompetensförsörjning och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap