Ny ordförande med stora framtidsvisioner

Hon har ett stort samhällsengagemang, tror på samverkan och älskar statistik. Möt Charlotte Ljunggren, ny styrelseordförande för Västsvenska Handelskammaren.

– Det känns fantastiskt att få vara del av att göra Västsverige starkare. Handelskammaren har närmare 2900 medlemsföretag och jag ser fram emot att fånga upp deras önskemål och tillsammans med dem lyfta viktiga frågor för Västsverige, säger Charlotte Ljunggren.

Charlotte Ljunggren efterträder Finn Johnsson som ny styrelseordförande för Västsvenska Handelskammaren.

Till vardags är det hon som basar över Landvetter flygplats. Men stora delar av sin karriär har Charlotte Ljunggren inom rederibranschen där hon bland annat drivit ett joint venture-bolag tillsammans med Color Line och har arbetat som linjedirektör på Stena Line.

– Det var inte lätt att lämna sjöfarten eftersom jag var där under 19 år, men jag har inte ångrat en sekund att jag tog steget till flygbranschen. Rederi - och flygbranschen är ganska lika varandra. Säkerhet är basen i vår verksamhet, vi ligger under regelverk, vi följs upp av Transportstyrelsen, och vi jobbar mycket med miljöfrågor. Så jag kunde ta med mig mina erfarenheter därifrån, implementera dem i flygvärlden och uppfylla uppdragen som låg på mig.

Tillgänglighet en kärnfråga

Sedan Charlotte Ljunggren tillträdde som flygplatsdirektör 2012 har Landvetter växt med 40 procent och närmar sig sju miljoner resenärer om året. Att säkra regionens behov av flygtillgänglighet och samtidigt bidra till Västsveriges tillväxt, är bland hennes kärnfrågor.

– I näringslivet är var fjärde anställd i ett utländskt bolag och behöver tillgänglighet till globala marknader. Sedan har vi akademin med 60 000 forskare och studenter, besöksnäringen, släkt och vänner, som behöver tillgänglighet. Varje miljon resenärer på flygplatsen skapar 850 direkta arbetstillfällen hos oss och mer än dubbelt så många i staden, arbetstillfällen som är av stor betydelse för hela Västsverige förklarar Charlotte Ljunggren.

 Jag tror på samverkan som en nyckel till framgång

För att möta Västsveriges behov av tillgänglighet investerar Swedavia 1,6 miljarder kronor i flygplatsen fram till år 2020. Pengar som bland annat går till nya gater, ny gemensam säkerhetskontroll ett nytt hotell och förberedelser för en järnvägsanslutning i anslutning till terminalen.

Men att genomföra stora förändringar, och få andra att dela ens visioner är inte alltid det lättaste. 

– Man måste vara duktig på att förmedla framtidsbilder, och det gör man bäst genom att engagera medarbetare och intressenter och jobba tillsammans i frågan. Sedan handlar det om att visa upp vad man ska göra och förklara varför, att ge hela bilden, och självklart ta debatten på vägen.

Bidra till samhällsutvecklingen

Vikten av att se till helheten, och hur olika delar inverkar på varandra, återkommer under vårt samtal. Det har funnits med henne sedan hon arbetade med att sälja aktier och obligationer i början av sin karriär. Som ekonom blev det tydligt hur aktiekursen påverkades av händelser runt om i världen.

– För mig är det intressant att se hur allt hänger ihop och att man kan vara med och bidra. Jag har ett stort samhällsengagemang och jag tror på samverkan som en nyckel till framgång. Här har Handelskammaren en stor och viktig uppgift att påverka politiken med vad som är viktigt för företagen i Västsverige, säger Charlotte Ljunggren.

– Jag tycker också att det är viktigt att man knyter ihop regionen. Infrastruktur är en fråga som är jätteviktigt att jobba med för att vi ska få större arbetsmarknadsregioner, för att attrahera mer arbetskraft och skapa tillgång till den globala marknaden.

Charlotte Ljunggren är redan idag en ambassadör för Västsverige, en roll som blir ännu tydligare när hon nu axlar ordförandeskapet för Västsvenska Handelskammaren.

– Det är med stolthet, jag tycker att vi är fantastiskt duktiga. Och jag ser fram emot att fortsatta utveckla Västsverige tillsammans med hela gänget.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap