Låt invånarnas bästa få styra

Ett par veckor efter valet, men beslutet om vem som ska styra så väl i Sverige som Göteborg dröjer. Nu är hög tid att kompromissa och fokusera på framtiden, skriver Handelskammarens Stefan Gustavsson i sin krönika.

Just nu talas det mycket om politiska låsningar, om löften man inte vill bryta, om risk för svekdebatter och om vem som ska vika sig först. Det viktigaste löftet ni som förtroendevalda avgett är dock att ta ansvar och agera för landets, respektive regionens och kommunens bästa. Det löftet får man som politiker aldrig svika. Det är enorma summor skattepengar som politikerna förfogar över, det finns inget utrymme för något annat än just ansvarsfullt beteende. Vidare behöver beslut tas för att lagar och regler ska ändras allteftersom samhället i övrig förändras. Det är nödvändigt för att näringslivet ska kunna utvecklas och därmed för att jobb och välfärd ska kunna bibehållas.

Med tanke på det parlamentariska läget vi har i riksdagen och i många regioner och kommuner runt om i landet, inklusive Göteborgs kommun, är det inte rimligt att man som politiker kan få igenom allt det man gått till val på, man måste helt enkelt kompromissa. Jag är övertygad om att en överväldigande majoritet av väljarna är kloka och inser det.

Under den kommande mandatperioden behöver osedvanligt många viktiga beslut tas.

Under den kommande mandatperioden behöver osedvanligt många viktiga beslut tas. Landet behöver en bostadsreform så att vi kan råda bot på den alarmerande bostadsbristen, en bostadsbrist som hindrar företag från att anställa. Vi behöver exempelvis också en skattereform och en arbetsmarknadsreform. I en sådan här knivig situation hoppas jag att väljarna kommer att belöna de partier som tar långsiktigt ansvar och som är med och tar beslut.

I Göteborgs kommun tycks läget vara låst då ingen av partierna är i närheten av en given majoritet. Det nya partiet Demokraterna fick 17 procent och skulle därmed kunna göra skillnad och få igenom flera av de frågor som de gått till val på. Frågor som rör stadens styrning och ledning och som har potential att förbättra samordning mellan olika förvaltningar inom staden. Genom samarbete skulle demokraterna kunna få ett avgörande inflytande genom att bli ordförande eller vice ordförande i olika nämnder.

Demokraterna verkar dock fastna i en fråga, nämligen tågtunneln Västlänken. De vill stoppa det pågående bygget. Men majoriteten för projektet var massiv i kommunfullmäktige för tredje valet i rad. Förmodligen skulle det också vara både krångligt och dyrt att stoppa tågtunneln då fyra andra avtalsparter inte har något intresse av att göra det. I den frågan finns dock många olika åsikter. Däremot tror jag att de flesta inser att Västlänken inte heller är något man stoppar i opposition. Och att stoppa den efter valet 2022 tror jag alla är överens om är en ickefråga. 

De som slutligen kommer att styra staden har istället fyra år på sig att visa att de kan göra en positiv skillnad för invånarna. Jag inser att många politiker sitter i en mycket svår situation, icke desto mindre; ni måste verka för invånarnas bästa, på både kort och lång sikt.

Det är förhoppningsvis långt kvar till nästa val så till er politiker vill jag säga: försök släppa valrörelsen och börja fokusera på hur ni kan bidra till att landet, respektive regionen och kommunen kan styras för invånarnas bästa.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg