Ledarakademin

En arena för verksamhetsnära och professionell ledarutveckling i samverkan. Ett gott ledarskap är en nyckel till framgång.

Ledarakademin är ett program för kompetensutveckling i samverkan som har tränat mellanchefer och arbetsledare sedan 1999. Idag är det även en del i Västsvenska Handelskammaren. Innehållet och genomförandet av utbildningarna ansvarar ett nätverk av duktiga specialister inom olika områden för. Ledarakademins fortlöpande utvecklingsarbete och planering leds av en styrgrupp där alla deltagande företags HR-chefer har möjlighet att delta.

 

Som deltagare i Ledarakademin kan du tillgodogöra dig erfarenheter från andra företag samtidigt som du utvecklar ditt eget ledarskap och din organisations ledarskapskultur.

Om Ledarakademin

Ledarakademin pågår under en längre tidsperiod för att lättare kunna planeras in i den löpande verksamheten, samtidigt som formatet ger utrymme för reflektion och lärande mellan seminarietillfällena. Stor betydelse har också arbetet med mellanliggande projekt och praktikfall.

Vad tycker tidigare deltagare?

Nedan finner du några recensioner från tidigare deltagare.

"Den mest givande och inspirerande ledarutbildning jag någonsin varit på. Hög nivå och bra kursledare." - Richard Olsson, Nordic Sugar

 

"Berörde relevanta områden och var kopplat till verkliga situationer. ​CLP360 mätningen var speciellt värdefull." - Anders Larsson, Pon AB

Utbildningen riktar sig till

Ledarakademin är till för dig som mellanchef eller arbetsledare med personalansvar. Du kan vara såväl erfaren som ny i din roll.

Läs mer om innehållet

Dag 1 startar 10:00 och dag 3 avslutas 15:30

 • Modern ledarfilosofi
 • Att arbeta med affärsidé och strategier
 • Affärsutveckling i praktiken
 • Byggandet av en företagskultur
 • Ledarskapet i ett förändringsarbete
 • Specialist, administratör eller lagledare?!
 • Egna förutsättningar, starka och svaga sidor
 • Målstyrning som ledarinstrument
 • Att vara agil i sitt ledarskap

Kursledare : Mats Erasmie

Dag 1 startar 10:00 och dag 2 avslutas 15:30

 • Hinder för förändring – försvarsmekanismer
 • Min egen ledarstil - test
 • Utvecklingssamtal-utvecklingsplanering-kompetensförsörjning
 • Situationsanpassat och tillitsskapande ledarskap
 • Delegering och prioritering
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering
 • Ledarskapet i en hybridmiljö
 • Egna mätningen – Ledarprofil (LP 360)
 • Utarbetande av individuell förändringsplan

Kursledare: Mats Erasmie och Jessica Neijlind

Dag 1 startar 10:00 och dag 2 avslutas 15:30

 • Att påverka andra i grupp
 • Hur stärka det egna självförtroendet
 • Vad kännetecknar en bra presentation
 • Personligt nuläge: starka och dolda sidor
 • Disposition och struktur i presentationen
 • Retorik i praktiken
 • Presentationshjälpmedel
 • Effektiva möten, även digitala
 • Praktisk träning med inspelning

Kursledare: Yvette Palm De Grade

Dag 1 startar 10:00 och dag 2 avslutas 15:30

 • Att påverka och utveckla engagemang
 • Tänkbara motivatorer och hygienfaktorer
 • Varför gör inte medarbetaren alltid som jag säger?
 • Självledarskap
 • Kommunikationsträning
 • Praktisk kommunikation människor emellan
 • Ledarens frågemetodik för att skapa dialog och påverka
 • Att påverka andra – sälja idéer
 • Aktivt lyssnande
 • Hur rekrytera rätt medarbetare
 • Rekryteringsprocessen
 • Intervjuteknik
 • CV-och personanalys

Kursledare: Mats Erasmie och Bengt Olander

Dag 1 startar 12:00 och dag 2 avslutas 12:00

 • Fördjupning av situationsanpassat ledarskap
 • Arbete med ny ledarprofil (LP 360)
 • Uppföljning av individuell handlingsplan
 • Diplomeringsmiddag
 • Nätverksträff med erfarenhetsutbyte utifrån aktuella utmaningar i ledarrollen

Kursledare: Mats Erasmie och samtalsledare från Västsvenska Handelskammaren

Deltagarna kommer att fortsätta träffas 3 halvdagar under några månader men med fokus på erfarenhetsutbyte, utifrån de aktuella utmaningarna i ledarrollen. På träffarna diskuteras verksamhetsutveckling, strategiarbete, ledarskap och mycket mer. Varje deltagare kan i ett förtroligt format dela sina aktuella utmaningar. Gruppens samlade kunskap och erfarenheter ger ofta lösningar och insikter. Agenda och datum för dessa träffar sätts gemensamt i gruppen.

Metodiken för dessa Strategigruppsträffar är välbeprövad och samtalen på träffarna sker under sekretess och leds av en professionell samtalsledare med egen gedigen ledarerfarenhet.  

Vid behov kan individuell coaching ersätta strategigruppsträffarna.

 

Möt dina föreläsare

Nedan ser du våra duktiga och erfarna föreläsare för Ledarakademin:

 • Mats Erasmie, Civilekonom med bakgrund som säljare, marknadschef och lång erfarenhet som VD

 • Bengt Olander, Civilekonom, lång erfarenhet från affärsledande roller, styrelseroller, ledarutveckling och executive search

 • Yvette Palm De Grade, Beteendevetare, mental tränare och artist

 • Jessica Neijlind, Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt senior organisationskonsult

Bra att veta

Ledarakademin sker i internatform där även kvällsaktiviteterna är obligatoriska. Akademin avslutas med diplomeringsmiddag. Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat till 16 personer och maximalt 4 personer från samma företag.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

Frågor om utbildningen?

Kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Carl Johan Babarin

JA, JAG VILL BOKA MIN PLATS
Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.