Coronaviruset – Vad behöver företagen tänka på?

Den globala spridningen av coronaviruset (Covid-19) får allt större negativa effekter för näringslivet. Här finner du övergripande råd för dig som företag.

I vår senaste medlemsundersökning uppger 90 procent av 892 svarande företag att deras lönsamhet påverkas negativt av coronaviruset. Och 15 procent så allvarligt att de har vidtagit varselåtgärder. Effekterna förändras dagligen och hur utvecklingen ser ut framåt är svårt att förutse, men det är naturligtvis viktig att man som företag håller sig uppdaterad och vidtar möjliga åtgärder.

Läs mer: Så påverkar coronaviruset västsvenska företag
Vi har samlat information som vi hoppas kan vara till hjälp för er i det arbetet. Det vi berör nedan är den juridiska och handelstekniska aspekten. Du finner också ett länkbibliotek längst ned på sidan.

I korthet ser vi två huvudområden som ditt företag behöver ta ställning till; den interna hanteringen av coronaviruset, och den som berör ditt bolags affär.

Intern hantering av coronaviruset

Två viktiga frågor att ta ställning till vad gäller den interna hanteringen är: Vilka riktlinjer har vi för våra medarbetare? Och vad gäller arbetsrättsligt? Det vill säga vilka rättigheter, respektive skyldigheter du har som arbetsgivare, respektive arbetstagare.

Folkhälsomyndigheten bör generellt sätt vara utgångspunkten för era riktlinjer.
Information om arbetsrätt finner du hos Arbetsgivarverket och Almega.

Den 16 mars presenterade regeringen ett krispaket för att minska den ekonomiska skadan av Coronavirusets spridning, med förslag om bland annat korttidspermittering och slopad karensdag.

Läs mer: Guide – Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Analysera bolagets affär

För att bedöma hur ert företag påverkas och vilka åtgärder ni kan behöva vidta behöver ni analysera er affär. Det handlar exempelvis om att titta närmare på frågor som; Hur ser era avtal ut? Vilka är era betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor? När och hur gäller force majeure?

Läs filmen: Coronaviruset - så kan ditt företag agera

Vi får många frågor om vad som händer när en avtalspart inte kan leverera enligt avtal, med hänvisning till Coronautbrottet. Och om de så kallade force majeure-klausulerna kan åberopas som grund för att slippa påföljd för att man inte fullgjort sin del av avtalet.

Läs mer: När gäller force majeure?

LÄNKBIBLIOTEK COVID-19

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE?

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

BLI MEDLEM

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg