Handelsdokument: legalisering av övriga handlingar

Många handelsdokument, så som kommersiella fakturor och packlistor, kan behöva viseras inför er handel med andra länder. Det kan vi på handelskammaren hjälpa till med.

Kommerskollegium och Sveriges Riksdag har utsett Västsvenska Handelskammaren till enda instans i regionen som får hantera vissa utrikeshandelsdokument. 

Vi har lång erfarenhet av internationell handel och hjälper er gärna med era frågor. Kontakta oss för rådgivning.

För inlämning eller hämtning av dokument, se våra öppettider.

Handelskammaren legaliserar dessa dokument

Handelskammarens stämpel och signatur kan komma att krävas på andra handlingar utöver certifikat. Det vanligaste är att vi även stämplar och signerar handelsfakturan tillhörande en sändning, för att det krävs av mottagaren.

Exempel på övriga handlingar vi stämplar och signerar:

  • Packlistor
  • Handelsfaktura
  • Proforma Invoice
  • Prislistor
  • Handelsavtal
  • Frakthandlingar
  • Garantibrev för visumansökan (vanligt till Saudiarabien)
  • Exporter Registry Form (för handel med Turkiet)
  • Free Sales Certificate

Är inte ditt tilltänkta dokument omnämnt i listan? Kontakta oss så kan vi svara på om vi kan stämpla och signera det eller inte.

Hur ansöker jag?

Du ansöker digitalt via vår plattform CertiataPlus. Har du inget inlogg fyller du i ansökan och mejlar den till handelsdokument@vasthk.se, så ordnar vi det.

Ska du ansöka om Certificate of Origin kan du ladda upp den övriga handlingen i samma ansökan och bocka i rutan ”stämpla fakturan”, så slipper du skapa en separat ansökan för den övriga handlingen som ska stämplas.

Ska du endast ha en övrig handling stämplad så väljer du i stället att skapa en ansökan om ”Exportdokument” i CertiataPlus och laddar upp ditt dokument där.

Det går att få dokumenten med både digital stämpel och wet stamp.

International Import Certificate (IC) och Delivery Verification Certificate (DVC)

International Import Certificate (IC) kan krävas av avsändaren innan export sker. Det styrker att du som importör förbinder dig att importera godset. Delivery Verification Certificate (DVC) intygar att varorna har anlänt till Sverige.

Detta certifikat är inte vanligt förkommande och kan komma att krävas av avsändaren när du ska importera till exempel vapen och ammunition.

Hur ansöker jag?

Första gången du ansöker behöver du fylla i ett frågeformulär utöver ansökan om IC/DVC och original (det som ska bli ditt färdiga certifikat). Ifyllt frågeformulär ska mejlas in till oss.

Har du ansökt tidigare fyller du endast i ansökan och original. Du skapar sedan en ansökan om ”Exportdokument” i CertiataPlus och laddar upp både ansökan och original där.

Ansökan IC | Original IC
Ansökan DVC | Original DVC

BEHÖVER NI HJÄLP ELLER RÅDGIVNING?

Kontakta teamet på Handelsdokument:
Mail: handelsdokument@vasthk.se
Tel: 031-835924

Du kan också skriva din fråga direkt via chattfunktionen här på vår webbplats.

Öppettider för dokumenthantering

Måndag-Fredag | 08.30-11.45

Dokument lämnas och hämtas på expeditionen under våra öppettider. Inlämnade dokument kan hämtas under nästföljande arbetsdag.

Lämnar ni in era dokument digitalt via Certiata Plus väljer ni själva om ni vill hämta dem på plats, eller om ni vill få dem postade till er. Se nedan hur du ansluter dig till Certiata Plus.

Besöksadress: Parkgatan 49
Ni blir insläppta via receptionen till vån 2, dörren till höger. Skyltat.

Digitala dokument


Behöver du ha ett dokument utfärdat? Ansök digitalt via våra kostnadsfria dokumentsystem Certiata Plus och TradePort.

CERTIATA PLUS

För ansökningar om ursprungsintyg, exportdokument och EUR1.

Certiata® PLUS

TRADEPORT

För ATA-Carnet.

Tradeport