Västsverige är fortsatt dragloket i svensk ekonomi

Förändringens vindar blåser över landet. Men i Västsverige ser vi tecken på en allt starkare återhämtning. Handelskammarens vd, Johan Trouvé, ger en rapport av läget just nu och berättar om några av höstens satsningar.

Precis när vi kunde börja njuta av sommaren, fick vi en regeringskris. Som alltid när förutsättningarna för företagande förändras är det viktigt att regering och riksdag även fortsättningsvis kan fatta snabba beslut för samhällsutvecklingens fortskridande. Jag tänker till exempel på beslut för en fungerande kompetensomställning, mer bostadsbyggande och utveckling av elektrifiering inom fordonssektorn. Låt oss hoppas att detta blir fallet.

Samtidigt blir Västsveriges återhämtning allt starkare. Många branscher går nu stadigt framåt, däribland Life-Science sektorn där allt fler företag sluter upp kring GoCo Health Innovation City, men också kemi och petrokemiföretag som investerar stort i regionen.

En avgörande fråga för fortsatta investeringar inom elektromobilitet är dock tillgången till el.

Ett annat styrkeområde är vår unika bredd av företag som utvecklar och elektrifierar vägfordon, flyg och fartyg. Det senaste exemplet i raden är Volvo Cars och Northvolts satsning, som förhoppningsvis kan hamna i Västsverige. En annan spännande nyhet är Sveriges första vätgasdrivna sopbil, som nu rullar i Göteborg. Alla dessa satsningar visar att Västsverige även fortsättningsvis kommer positionera sig som dragloket i svensk hållbar ekonomi.

En avgörande fråga för fortsatt utveckling och investeringar inom elektromobilitet är dock tillgången till el. I andra delar av Sverige har vi sett hur effektbrist har bromsat företagsexpansioner. Däribland i Skåne, där bageriet Pågen nyligen fick lägga sina tillväxtplaner på hyllan. För att inte hamna där behöver vi ett snabbt agerande från politiker och myndigheter. Det som behövs är både mer överföringskapacitet i form av ny kraftledning från Hisingen 18 km norrut, samt ny energiproduktion - där bland annat havsbaserad vindkraft och solenergi är delar av lösningen.

Tillsammans med några av våra medlemsföretag har vi lyft frågan med såväl ministrar som partiledare under våren. Det arbetet fortsätter i höst.

Till hösten intensifierar vi också vårt påverkansarbete för att få med önskade projekt i den nationella infrastrukturplanen – som beslutas av regeringen våren 2022. Med på den listan är naturligtvis nya stambanor Göteborg-Borås och vidare mot Jönköping, samt en utbyggnad av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås. Vi ser också att Trafikverket påbörjar förbindelsen Göteborg-Oslo. En bra start är Bohusbanan på sträckan Göteborg-Uddevalla.

Andra viktiga frågor för näringslivet är hållbarhet och digitalisering, varför vi kommer lägga ökat fokus på de områdena framöver. Förutom att många företag behöver se över hur dessa framtidsområden påverkar den egna verksamheten, ser vi också hur den snabba omställningen ökar behovet av ny kompetens. Här arbetar vi bland annat för ett tätare samarbete mellan utbildningsanordnare och företag, för att erbjuda utbildningsmöjligheter för såväl unga som äldre i behov av kompetensväxling.

Läs gärna vår rapport: Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt.

Avslutningsvis vill jag nämna några ord om vår senaste satsning Styrelselistan. Idag består västsvenska styrelser endast av 18 procent kvinnor. Med vår nya plattform Styrelselistan vill vi både sätta frågan i fokus och göra det lättare för företag att hitta kvinnor med spetskompetens till sin styrelse.

Styrelselistan lanserades 9 juni och har mötts av en fantastisk respons, inom ett par dagar hade vi över hundra sökande till listan, vilket visar på vad aktuell och viktig frågan är. Det har även resulterat i ett ökat tryck på vår styrelseutbildning, och gör att vi ökar antalet platser till höstens utbildningar.

Läs mer: Till Styrelselistan

Med de orden vill jag önska er alla en riktigt trevlig sommar! Passa gärna på att hemestra i vår region som har många fina besöksplatser att erbjuda. 

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Bästa hälsningar,

johan trouve.jpg

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren