Kom igång med hållbarhetsarbetet

Hållbarhet och cirkulär ekonomi – två viktiga begrepp, som ibland kan kännas lite väl stora och abstrakta. Amanda Borneke, specialist på cirkulär ekonomi på Sweco och personlig tränare i hållbarhet för företag, har fyra ord som gör det lättare att ta tag i frågorna.

Amanda Borneke är specialist på cirkulär ekonomi på Sweco och rings in av företagets kunder när det är dags för dem att klimatbanta.

– De som anlitar mig är ofta företag som känner att de har fastnat och behöver en inspirationsboost. Jag är deras ingefärashot, en punktinsats som kickstartar deras energi och förvandlar det som kan kännas komplext och krångligt till kul och kreativt, säger hon.

Även små bolag kan ha ambitiösa mål för sitt klimatarbete, men arbetet kan behöva avgränsas, menar Amanda Borneke, specialist på cirkulär ekonomi på Sweco.

Men vad som är viktigast att börja med kan vara helt olika beroende på företag och bransch.

– En framgångsfaktor är att koppla hållbarhetsarbetet till kärnverksamheten. Det är klart att det är bra att källsortera i lunchrummet, men det är oftast inte där du hittar de affärskritiska hållbarhetsfrågorna i byggbranschen.

Identifiera fokusområden

Istället menar Amanda Borneke att ökad klimatnytta ofta finns i något av de fyra områdena material, energi, avfall och bränsle. Det första ett företag måste göra är därför att fundera på inom vilket av dessa fyra områden som man kan göra störst skillnad genom att ställa om. Och det gäller även de små och medelstora företag som utgör majoriteten av Amanda Bornekes kunder.

– Även små bolag kan ha ambitiösa mål för sitt klimatarbete, men arbetet kan behöva avgränsas. De kanske inte måste jobba med alla FN:s 17 globala utvecklingsmål utan kan välja de två, tre mål som är närmast kopplade till kärnverksamheten.

I exempelvis ett taxibolag skulle den absolut största klimatnyttan förmodligen göras inom området bränsle, och då är det där ett sådant bolag ska börja.

– Jobbar ni däremot inom byggbranschen är återbruk en viktig fråga. En tredjedel av allt det avfall som flödar runt i Europa just nu kommer från rivning, och där har vi tillsammans med våra kunder ett stort ansvar för att omvandla det från avfall till en resurs.

Integrera i verksamheten

Att konkretisera sitt hållbarhetsarbete på det här sättet gör det också lättare att kommunicera det i organisationen och att stänga gapet mellan tanke och handling.

– Det blir lättare för alla att visualisera vad som faktiskt behöver göras, och ni kan finna ett lugn i att företaget faktiskt gör det som är mest betydelsefullt och kan koncentrera sig på det.

Därmed inte sagt att allt rullar på av sig själv bara för att man kopplar sitt hållbarhetsarbete till kärnverksamheten.

– Jag brukar göra en analys av hur organisationen ser ut och fungerar, annars vet vi inte hur hållbarhetsarbetet kan integreras i den dagliga verksamheten. Organisationsstrukturen är företagets hjärtrytm, och om inte hållbarhetsarbetet har samma rytm blir det svårt att få någon fart på det.

Läs mer: Om hållbarhetsarbete för företag

Fyrverkeri av lärande

Något som däremot verkligen kan ge fart till hållbarhetsarbetet är att låta flera aktörer få möjlighet att delta.

– Inom projektet Cirkulärt träbyggande hade vi intressentdialog under hela projekttiden för att nå ut till fler aktörer, vilket har gett en spridningseffekt. Lärdomar lyfts upp i organisationen under projektets gång och inte endast vid projektets slut. Det blir som ett fyrverkeri av lärande! Det är för mig vad Västsvenska handelskammaren representerar, fyverkierieffekter, när flera aktörer får en chans att samlas för att skapa innovationer och nya lösningar.

Text: Karin Aase

Amandas 3 tips för att komma igång:
  1. Sätt upp konkreta mål för ert hållbarhetsarbete, kopplade till affären.
  2. Bryt ner de här målen till operativa aktiviteter i era verksamheter.
  3. Följ upp målen varje månad. Det är bara när vi har en strategi och mäter den som vi vet om vi har uppnått vad vi vill.
STARTA DITT HÅLLBARHETSARBETE MED OSS

Behöver ditt företag en kickstart inom hållbarhet? Tillsammans med handplockade experter ur handelskammarens nätverk erbjuder vi marknadens mest effektiva skjuts för affären. Med våra företagsanpassade kurser utbildas du och fler av företagets nyckelroller vid ett och samma tillfälle, vilket bäddar för samsyn.

Skräddarsy din kurs