Styrelselistan - för fler jämställda styrelser

Endast 18 procent kvinnor ingår i västsvenska bolagsstyrelser och det är under rikssnittet. Detta trots att undersökningar pekar på att företag med jämställda styrelser presterar bättre och är mer lönsamma.

– Dessutom visar vår egen mätning att nära 70 procent av de västsvenska bolagen inte arbetar aktivt med ökad jämställdhet i styrelsen. Det kan vi göra något åt och det gör vi nu. Därför startar Västsvenska handelskammaren Styrelselistan, som är en västsvensk kraftsamling för ökad jämställdhet och mångfald i styrelser, säger handelskammarens vd Johan Trouvé.

Jämställdhet i företaget är viktigt för affären

Syftet med Styrelselistan är främst att synliggöra kvinnlig kompetens. Genom bland annat en digital plattform ska det nu bli enklare att hitta kvalificerade personer till styrelserummet.

Kunskap: Gå vår styrelseutbildning

– Handelskammaren är inte ensam om att vilja komma framåt, vi inleder samarbetet tillsammans med ett tiotal företag och partners. Vi ser gärna att vi blir fler i arbetet mot jämställda styrelser och bolag. Om vi vill ändra på det här gör vi det bäst tillsammans.

Viktigt för framtida tillväxt

I Stockholms län ser läget en aning bättre ut, där är andelen kvinnor i bolagsstyrelser 22 procent, rikssnittet ligger i dag på 20 procent enligt Almi Företagspartners undersökning (2021).

Det finns många skäl till att frågan om styrelsesammansättning är relevant, både när det kommer till kvinnor och mångfald i övrigt. Bland annat är Västsverige en handelsberoende region som behöver stå sig i den internationella konkurrensen, men anledningarna är flera.

– Jämställdhet i företaget är viktigt för affären – för att locka medarbetare, men också kunder och investerare. I vår snabbföränderliga värld behövs olika perspektiv i styrelserummet och då krävs en mix av kompetenser och erfarenheter. Det gäller att leta utanför de egna leden och rekrytera personer som inte är och ser ut som en själv för att få in nya och bra insikter i verksamheten.

Uttalat arbete saknas

Handelskammaren har gjort en mätning som visar att majoriteten av de västsvenska företagen inte arbetar aktivt för att uppnå jämställdhet på styrelse- och vd-nivå. Nära 70 procent av de tillfrågade har inte ett uttalat arbete kring jämställdhet i styrelsen.

Läs rapporten Styrelsemätningen 2021

– Vi behöver bli bättre på att ta fram interna handlingsplaner och att erbjuda fler medarbetare styrelseutbildningar. Vi vill dessutom uppmuntra västsvenska bolag som redan arbetar med jämställdhetsfrågor att synliggöra det i intern och extern kommunikation. Därutöver bör fler bolag tillsätta styrelser med fler än två ledamöter. Det borgar också för ett bättre beslutsfattande, ökad kompetens och kreativitet i arbetet, avslutar Johan Trouvé.   

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser. Söker du en ny styrelseledamot eller är du vår nästa kandidat på listan?

Till Styrelselistan