Vi sitter i Västsvenska Handelskammarens styrelse

Vem vill du ha kontakt med?