Vi sitter i Västsvenska Handelskammarens styrelse

Vem vill du ha kontakt med?

Joakim Andersson

Joakim Andersson

Styrelseordförande, GKN Aerospace Sweden AB och President, GKN Aerospace Engines