Emil Petterson

Emil Pettersson är affärsutvecklare på Västsvenska Handelskammarens kontor i Borås. Efter många år inom organisationen är han ett välbekant ansikte för många och ansvarar för vårt tjänsteerbjudande lokalt.