Bobby Persson

På Handelskammaren ansvarar Bobby Persson för den dagliga driften och utvecklingen av CRM-systemet. Utöver att vara CRM-ansvarig har han hand om medlemsadministrationen på Handelskammaren. Bobby Persson har en utbildningsbakgrund inom offentlig förvaltning och företagsekonomi, han har även erfarenhet från Handelskammaren i San Fransisco. Det är honom du vänder dig till om du har frågor kopplade till medlemskapet.