Göteborg bryter ny mark genom anställningskrav i upphandlingar

Hur ska man få in unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet? Ett pilotprojekt som undersökt arbetssättet för social hänsyn i upphandlingar har under projekttiden lett till 175 nya anställningar. Med detta arbetssätt, som nu är en del av stadens policy för inköp och upphandlingar, ses Göteborg som pionjär på området.

Sedan 2014 har det i Göteborg stads budget funnits en målsättning att det i hälften av stadens alla tjänsteupphandlingar ska, i den mån det är möjligt, ställas krav på social hänsyn*, framför allt att främja möjligheter för anställning av de som står långt från arbetslivet. Här har man valt att prioritera unga, utrikesfödda och personer med funktionshinder.

För att nå målet startades ett pilotprojekt 2013 med syftet att ta fram en modell för hur kraven och arbetssättet kring social hänsyn som arbetsmarknadsverktyg skulle se ut. Inga krav ställs på upphandlade projekt som pågår under kortare tid än fyra månader och omsätter mindre än en person på heltid.
- Vi har tittat på vilka krav som varit rimliga att ställa sett till företagets och uppdragets storlek. Vi måste också veta att kraven står i proportion till verkligheten – innan vi ställer krav på att visstids- och lärlingsanställningar stämmer vi av hur det ser ut inom respektive yrkesområde på arbetsmarknaden, säger Charlotte Lundqvist, CSR-specialist på Upphandlingsbolaget.

Ny vuxenutbildning har skapats

Förutom att fungera som stödfunktion i kravställandet har man i projektet också hjälpt till att ta fram lämpliga kandidater för anställningarna och följt upp hur det fungerar på arbetsplatserna. Hittills har 175 personer fått en anställning, främst inom byggindustrin. Man har också samlat in information om stadens kommande upphandlingar för att se vilka behov som kommer att finnas framöver.

 - Det har kommit till en vuxenutbildning på 50-platser till att bli bygg- och anläggningsarbetare efter att vi har suttit oss ned med facken och arbetsgivarorganisationerna och gått igenom underlaget, säger Charlotte Lundqvist.

Från och med februari i år är nu arbetssättet en del av stadens inköps-och upphandlingspolicy. Fler svenska kommuner tittar nu på hur Göteborg har arbetat, konstaterar projektledaren Maja Ohlsson.
 - Vi har fått studiebesök från Umeå i norr till Malmö i söder, många är intresserade av hur vi har arbetat, säger Maja Ohlsson.

Social hänsyn i upphandlingar kallar hon en ”vinna-vinna-vinna-situation”  – både staden, företaget och personen som får en anställning vinner på modellen.
 - För den enskilde betyder det så klart jättemycket, men det innebär också mycket för staden. Arbetslöshet kostar väldigt mycket på sikt. De socioekonomiska klyftorna har också ökat markant i Göteborg de senaste åren. För företagen blir detta ett sätt att bidra till en bättre stad men också ett sätt att få hjälp att hitta kompetenser de annars hade haft svårt att hitta, säger Maja Ohlsson.

Juridiken är en central del av rättssamhället och påverkar både företag och individer på en daglig basis. I näringslivet skär juridiken igenom alla delar av ett företags verksamhet. Juridiken är också ett nödvändigt verktyg för att hantera risker, skapa tillväxt och lönsamhet.

LÄS MER OM VÅRA JURIDISKA TJÄNSTER