framtidens jämställda styrelser

Med ett aktivt och jämställt styrelsearbete ökar du förutsättningen för högre lönsamhet och innovationskraft i ditt företag. Genom Styrelselistan arbetar vi för fler jämställda styrelser i Västsverige.

Trots att forskning visar på sambandet mellan jämställda styrelser och ökad lönsamhet, består västsvenska styrelser idag av endast 20 procent kvinnor. 

Det vill vi ändra på.

Vi ser ett Västsverige där företagen behöver ligga i framkant för att stå sig i den internationella konkurrensen. Jämställda styrelser är en viktig del i det arbetet. Därför ligger vårt fokus just nu på att skapa fler jämställda styrelser genom att öka antalet kvinnor på styrelseposten.

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

 

HUVUDFINANSIÄR 

Guldpartners

 • Vinge - guldpartner Styrelselistan
 • SEB Guldpartner Styrelselistan
 • Skanska - Guldpartner Styrelselistan
 • Almi - Guldpartner Styrelselistan
 • Lindex - Guldpartner Styrelselistan
 • BDO - Guldpartner Styrelselistan
 • Greencarrier Guldpartner Styrelselistan

Silverpartners

 • Danske Bank - Silverpartner Styrelselistan
 • Setterwalls - Silverpartner Styrelselistan
 • Stena - Silverpartner Styrelselistan
 • Platzer - Silverpartner Styrelselistan

Bronspartners

SAMARBETSPARTNERS