Handelsdokument: ATA carnet

Ska du ta med dig yrkesutrustning tillfälligt för ett arbete utanför EU? Eller kanske du ska visa upp dina varor på en mässa utomlands? Då kan du använda dig av en ATA carnet, så slipper du betala införtullnings-avgifter och moms i landet du ska besöka.

Kommerskollegium och Sveriges Riksdag har utsett Västsvenska Handelskammaren till enda instans i regionen som får hantera vissa utrikeshandelsdokument. 

Vi har lång erfarenhet av internationell handel och hjälper er gärna med era frågor. Kontakta oss för rådgivning. Här finner du vanliga frågor och svar om ATA carnet och våra öppettider.

VAD ÄR ATA CARNET?

En ATA carnet är ett alternativ till att deponera kostnader för tull – och moms hos utländsk tullmyndighet, när du tar med dig varor utanför EU tillfälligt. Det är en fysisk tull– och värdehandling som fungerar likt ett internationellt pass.

Du har ditt pass och varorna har sitt. ATA carneten ska visas upp för tullmyndigheten vid varje gräns mot EU. Den innehåller all samlad dokumentation du behöver för att ha dina varor tillfälligt i landet du besöker.  

ATA CARNETS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ATA carneten kan utfärdas för gods som faller in i någon av följande kategorier:

  • Yrkesutrustning
  • Varuprover
  • Utställningsgods (mässa)

En ATA carnet är giltig i tolv månader och under den perioden kan man göra 10 tur - och returresor med sin ATA carnet till olika länder, förutsatt att landet är anslutet till konventionerna. Här finner du länderna som är anslutna.

Hur man ansöker om en ATA-carnet

En ATA-carnet gör att du slipper betala moms och tull vid tillfällig export. Vi hjälper dig att ansöka om en ATA-carnet - se steg för steg hur du gör i filmen nedan eller läs mer längre ned.

Vanliga frågor och svar om ATA carnet

Ställ alltid ut en fullmakt åt transportören eller ombudet, så att de kan visa upp för tullmyndigheten att de får vara representant för er ATA carnet. Det går bra att skriva en egen fullmakt. Vet du inte hur den ska se ut så har vi en mall för det. Fullmakten bör ställas ut på engelska.

Handelskamrarna har på uppdrag av regeringen att tillhandahålla vissa dokument som behövs för handelsändamål. [1] ATA carneten är ett av dessa dokument. I Sverige finns det 11 regionala handelskammare som utfärdar ATA carneter.

"ATA" är en akronym av de franska "Admission Temporaire” och engelska “Temporary Admission". ATA carneten togs fram för att underlätta tullförfarandet när man ska ta in varor i ett land tillfälligt.

Regelverket som ligger till grund för ATA carneten är ATA-konventionen (1961) och Istanbulkonventionen (1990). Här är länderna som är anslutna till konventionerna.

Varje ansluten part till konventionerna har en garanterande organisation, som är godkänd av dess tullmyndighet. I Sverige är det Stockholms Handelskammare som är garanterande organisation.

Den garanterande organisationen är den organisation som garanterar den utländska tullmyndigheten betalning av tull - och momsavgifter ifall en ATA carnet inte hanteras korrekt av carnetinnehavaren och en tulltvist uppstår.

[1] §9, Lag (1990:515) om auktorisation av handelskamrar

När du ska ta in varor i ett land utanför EU behöver du vidta en tullåtgärd. ATA carneten är ett alternativ till tillfällig införsel, det vill säga att deponera tull – och moms hos utländsk tullmyndighet när du ska ta in dina varor där tillfälligt.

Du måste inte ha en ATA carnet, men fördelen med den är att all dokumentation som behövs för att göra en tillfällig vistelse i ett land med dina varor redan är förberedd. Det du behöver göra är att visa upp din ATA carneten för tullmyndigheten vid varje gränspassage och få den stämplad.

Priset baseras på följande parametrar:

  • Varuvärde
  • Medlemskap i Västsvenska Handelskammaren
  • Kreditvärdighet

Se vår prislista eller kontakta oss för en prisestimering.

Du behöver ansöka om ett användarkonto via eata.se
När du har fått access till ditt användarkonto skickar du in din ansökan via portalen. Du kommer få en bekräftelse på att vi har accepterat eller avvisat din ansökan. Avvisar vi din ansökan är det något du behöver komplettera.

Öppna vår Steg-för-steg guide hur du ansöker om ett användarkonto.

ANSLUT ER TILL EATA.SE

1. Gå in på eata.se

2. Du väljer Västsvenska Handelskammaren i översikten av handelskammare och väljer sedan ”account order”.

När du fyllt i dina uppgifter och beställt ett konto kommer ett användaravtal att mejlas till dig.
(Observera att det här avtalet är på engelska och även plattformens språk är engelska.)

3. Signerat avtal mejlas till handelsdokument@vastsvenskahandelskammaren.se
När vi har mottagit ditt avtal aktiverar vi ditt konto och du får en notis om detta på mejl. 

Normal handläggningstid är tre arbetsdagar efter att vi har fått in komplett ansökan. Vi kan skynda på processen om det är brådskande mot en ilavgift.

Det är 70-tal länder anslutna till konventionerna. Du hittar vilka här.
Observera att alla länder inte godtar alla tre varukategorier. Du ser vilka det gäller i länderlistan.

Vissa länder har även specifika regler kring ATA carneten. Kontakta oss om du har frågor om landet du ska besöka.

En ATA carnet är giltig i ett år. Observera att landet du besöker kan sätta ett tidigare datum för återexport än ett år. Det anger dem under punkt 2 på den vita import talongen (import counterfoil) i din ATA carnet. Du behöver återexportera dina varor senast det datumet.

På din ATA carnet sitter det alltid en kort instruktion om hur du går till väga under resans gång.

Du behöver få den validerad av Tullverket, de sätter sin stämpel på framsidan, innan avresa. Reser du direkt från Sverige till tredje land ska du även få din ATA carnet stämplad för Export här. Du tar med din ATA carnet till ditt närmaste tullkontor. Utgår du från Göteborg är det tullkontoret i Arendal som du besöker. Observera att inga ATA carneter hanteras på Landvetter flygplats. Det är inte alltid Tullverket vill undersöka godset, men det ska finnas tillgängligt för dem.

Om du lämnar EU från annat land än Sverige så ska exporten göras vid sista tullgräns mot EU.

ATA carneten ska dock alltid valideras av svensk tull. Utländsk tull har rätt att neka en ATA carnet som inte har Tullverkets stämpel på framsidan.

Nej, det strider emot ATA konventionens regelverk. (Kapitel III, Artikel 3a).
Varorna upptagna i en ATA carnet ska endast användas av carnetinnehavaren/befullmäktigat ombud för carnetinnehavaren, för sitt tilltänkta syfte: yrkesutrustning, utställning på mässa eller varuprover.
Ska utrustning hyras ut behöver godset importeras i mottagarlandet. Tillfällig införsel är inte rätt tullförfarande för det ändamålet.

BEHÖVER NI HJÄLP ELLER RÅDGIVNING?

Ta kontakt med någon av våra experter;

Lisbeth Hemlin, lisbeth.hemlin@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 25 
Carina Enlund, carina.enlund@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 48
Madeleine Östlund, madeleine.ostlund@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 14
Sofia Thorstensson, sofia.thorstensson@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 62

eller mejla din fråga till handelsdokument@vastsvenskahandelskammaren.se

Du kan också skriva din fråga direkt via chattfunktionen här på vår webbplats.

Öppettider för dokumenthantering

Måndag-Fredag | 08.30-11.45

Nya öppettider för in- och utlämning av dokument som gäller fr.o.m. 10 juni 2022.

Dokument lämnas och hämtas på expeditionen under våra öppettider. Inlämnade dokument kan hämtas under nästföljande arbetsdag.

Lämnar ni in era dokument digitalt via Certiata Plus väljer ni själva om ni vill hämta dem på plats, eller om ni vill få dem postade till er. Se nedan hur du ansluter dig till Certiata Plus.

Besöksadress: Parkgatan 49
Ni blir insläppta via receptionen till vån 2, dörren till höger. Skyltat.

Digitala dokument


Behöver du ha ett dokument utfärdat? Ansök digitalt via våra kostnadsfria dokumentsystem Certiata Plus och EATA.

CERTIATA PLUS

För ansökningar om ursprungsintyg, exportdokument och EUR1.

Certiata® PLUS

EATA

För ATA-Carnet.

Eata